Trang chủ » Hỗ trợ khách hàng

Điển hình Bán hàng giỏiNhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chương trình “Nụ cười VNPT”, những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Viễn thông Đà Nẵng xin giới thiệu những cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng... được bình chọn tại các đơn vị trực thuộc.


Lên đầu trang
Lên đầu trang