Trang chủ » Hỗ trợ khách hàng

Gói cước tích hợp nhiều dịch vụGÓI CƯỚC TÍCH HỢP NHIỀU DỊCH VỤ (Giảm cước thuê bao)


GÓI CƯỚC

DV THAM GIA

NỘI DUNG GÓI CƯỚC

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

THỜI GIAN CAM KẾT THAM GIA GÓI CƯỚC

THỜI GIAN
 TÍNH CƯỚC

Dịch vụ ĐTCĐ

Dịch vụ MegaVNN

MyTV hoặc Vinaphone trả sau

Gói 2 dịch vụ

ĐTCĐ hữu tuyến + MegaEasy

Giảm 100% cước thuê bao tháng

Tính cước bình thường
(Theo hình thức thuê bao mà khách hàng đăng ký)

Không tham gia

- Đồng chính chủ thuê bao đăng ký dịch vụ
- Hai dịch vụ ĐTCĐ và MegaVNN cùng một đường dây điện thoại cùng  trên một hoá đơn thanh toán cước (chung mã thanh toán)
- Mỗi thuê bao chỉ được tham gia trong một gói cước tích hợp nhiều dịch vụ.
- Đối với các đối tượng đang hưởng chính sách giảm cước thuê bao của VNPT Đà Nẵng không được tham gia gói cước tích hợp nhiều dịch vụ           

- Thời gian tối thiểu tham gia gói cước là 06 tháng
- Sử dụng tất cả các dịch vụ liên tục trong thời gian tham gia gói cước (không tạm ngưng, chêm máy 2 chiếu, không nợ cước, không cắt huỷ bất cứ dịch vụ nào trong gói...)
                

Thời gian tính cước là tháng tiếp theo tháng đăng ký

Gói 3 dịch vụ

ĐTCĐ hữu tuyến + MegaEasy + MyTV hoặc Vinaphone trả sau

Giảm 100% cước thuê bao tháng

- Nếu là thuê bao trả sau - cước trần: Miễn 50% cước thuê bao tháng, tương ứng gói cước sử dụng
- Nếu là thuê bao trọn gói: giảm cước bằng 50% cước thuê bao tháng, tương ứng gói cước sử dụng (Mega Basic, giảm 10.000 đ/tháng)

Tính cước bình thường
(Theo hình thức thuê bao mà khách hàng đăng ký)

Gói 4 dịch vụ

ĐTCĐ hữu tuyến + MegaEasy + MyTV + Vinaphone trả sau

Giảm 100% cước thuê bao tháng

Tính cước bình thường
(Theo hình thức thuê bao mà khách hàng đăng ký)

Miễn 50% cước thuê bao tháng cho dịch vụ Vinaphone trả sau
Lên đầu trang
Lên đầu trang