Trang chủ » Hỗ trợ khách hàng

Thanh toán cước bằng tài khoản ngân hàng EZBankEZBank là dịch vụ cho phép thanh toán cước dịch vụ trả sau VinaPhone bằng Tài khoản Ngân hàng.

Điều kiện sử dụng

- Tất cả các thuê bao VinaPhone trả sau (còn thời hạn giữ số trên mạng) đều có thể được thanh toán cước qua EZBank.

- Để thanh toán cước dịch vụ trả sau VinaPhone qua EZBank, khách hàng cần đảm bảo (i) Tài khoản được mở tại ít nhất một trong những Ngân hàng thành viên liên kết có cung cấp dịch vụ EZBank và Đăng ký dịch vụ với Ngân hàng.

- Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ EZBank để thanh toán cước trả sau cho chính thuê của mình hoặc thanh toán hộ cước cho thuê bao trả sau VinaPhone khác.

Đăng ký sử dụng dịch vụ

- Khách hàng có mở Tài khoản tại một trong các Ngân hàng thành viên liên kết với VinaPhone thực hiện đăng ký dịch vụ EZBank với Ngân hàng và điền thông tin vào mẫu biểu theo quy định.

- Để biết chi tiết các Ngân hàng thành viên liên kết, Quý khách vui lòng truy cập vào mục Các Ngân hàng thành viên.

 Thanh toán qua EZBank

1. Quy định chung

- EZBank cho phép thanh toán nợ cũ (nợ cước) đối với thuê bao thụ hưởng. Thuê bao thụ hưởng là thuê bao trả sau VinaPhone được thanh toán cước bởi chính chủ thuê bao đó hoặc người thanh toán khác có Tài khoản hợp lệ tại một trong các Ngân hàng thành viên liên kết cung cấp dịch vụ.

- EZBank cho phép thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ cũ nghĩa là mức thanh toán tối đa không vượt quá cước nợ cũ. Chưa cho phép thanh toán trước tạm ứng (thanh toán dư so với nợ cũ).

2. Quy trình thanh toán

- Giao dịch Thanh toán sẽ được hệ thống tự động gạch nợ ngay sau khi cổng thanh toán thực hiện thành công yêu cầu trừ tiền trong tài khoản Ngân hàng của khách hàng.

- Bước 1: Khách hàng gửi đến Ngân hàng yêu cầu thực hiện giao dịch thanh toán cước trả sau.

- Bước 2: Ngân hàng tiếp nhận và thực hiện trừ tiền TK khách hàng.

- Bước 3: Ngân hàng chuyển thông tin về VinaPhone yêu cầu gạch nợ cho khách hàng tương ứng số tiền đã trừ TK.

- Bước 4: VinaPhone kiểm tra nợ cước khách hàng và thực hiện Gạch nợ với số tiền tương ứng đã trừ TK khách hàng và thông báo lại cho Ngân hàng về kết quả gạch nợ.

- Bước 5: Ngân hàng thông báo cho khách hàng kết quả giao dịch thanh toán đã thành công.

3. Các hình thức lựa chọn thanh toán qua EZBank

3.1. Thanh toán qua ủy nhiệm thu:

- Khách hàng thanh toán thực hiện đăng ký tại quầy giao dịch Ngân hàng, có thể đăng ký thanh toán cho nhiều thuê bao thụ hưởng khác nhau.

- Hình thức thanh toán này cho phép thanh toán toàn bộ nợ cũ của các thuê bao thụ hưởng (theo đăng ký). Định kỳ hàng tháng Ngân hàng gửi danh sách thuê bao thụ hưởng cho VinaPhone để kiểm tra và gạch nợ cước. Nếu đủ điều kiện và gạch nợ thành công thì Tài khoản của khách hàng thanh toán sẽ bị trừ tương ứng với các phần cước đã gạch nợ.

3.2. Thanh toán qua các kênh giao dịch điện tử tại Ngân hàng: tại quầy giao dịch; SMS (sử dụng qua đầu số tắt dịch vụ); ATM (sử dụng hệ thống máy ATM của Ngân hàng); Internet…

- Khách hàng thanh toán thực hiện đăng ký tại quầy giao dịch Ngân hàng theo các quy định cụ thể.

- Hình thức thanh toán này cho phép thanh toán chủ động cho một hoặc nhiểu thuê bao thụ hưởng khác nhau với mức thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ cũ của thuê bao thụ hưởng.

- Mỗi ngân hàng sẽ cung cấp các kênh giao dịch điện tử khác nhau. Chi tiết về sử dụng kênh giao dịch thanh toán điện tử của từng ngân hàng, Quý khách vui lòng vào mục Hướng dẫn sử dụng.


Lên đầu trang
Lên đầu trang