PHÓNG SỰ ẢNH > ĐOÀN THANH NIÊN VNPT ĐÀ NẴNG RA QUÂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG