PHÓNG SỰ ẢNH > Thực tập phương án chữa cháy-cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà VNPT Đà Nẵng, 346 đường 2/9 thành phố Đà Nẵng