PHÓNG SỰ ẢNH > VNPT Đà Nẵng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 2021