KHEN THƯỞNG

Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tháng 12/2017.

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THÁNG 12/2017

I. Tập thể:

TT

Tên đơn vị

Điểm BSC

Ghi chú

1

Phòng NS

3.48

Phòng CN có điểm BSC cao nhất

2

TTCNTT

3.75

Đơn vị có điểm BSC cao nhất

3

TTVT4

 

Đơn vị số lượng lắp máy quy đổi theo đầu người cao nhất

 

II. Cá nhân:

1. Trung tâm Viễn thông 1

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thu Thủy

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

1.03

2

Lê Dũng

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

1.18

3

Phạm Đức Phong

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

1.04

4

Hà Ngọc Quý

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

1.04

 

2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Minh Hòa

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công việc được giao, hỗ trợ tốt các Tổ KTVT

0.9404

2

Phan Đức Long

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

0.9833

3

Nguyễn Trần Việt Châu

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1336

4

Phan Thị Cẩm Hà

Tổ TH

Hoàn thành tốt công việc.

1.015

 

3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Phạm Văn Dũng

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác LĐ và XL thuê bao

1.0056

2

Lê Đức Thảo

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0659

3

Nguyễn Tấn Bình

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1500

4

Nguyễn Quang Thành

Tổ TH

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.1188

 

4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Trần Quốc Việt

KTVT1

Thực hiện tốt công tác LĐXL thuê bao, di dời mạng cáp

1.020

2

Nguyễn Trí Quang

KTVT1

Thực hiện tốt công tác LĐXL thuê bao, di dời mạng cáp

1.010

3

Phạm Nguyễn Minh Tân

KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.062

4

Ngô Phước Dũng

KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.048

 

 

 

5. Trung tâm Viễn thông 5:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thành Tiến

Tổ KTVT 1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn về lắp đặt xử lý thuê bao

  1. 079

2

Lê Thị Vân

Tổ KTVT 2

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

  1. 025

3

Hồ Chí Trung

Tổ KTVT 3

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn bao

  1. 026

4

Lê Mạnh Hùng

Tổ TH

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn bao

1.01

 

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Võ Ngọc Mạnh

P. PM2

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.001

2

Nguyễn Anh Tuấn

P. KTNV

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.001

3

Nguyễn Văn An

P. PM2

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.012

4

Thiều Xuân Quang

P. KHKT

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.000

 

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Trương Hùng Dũng

Đài OMC

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

2

Nguyễn Đăng Trung

Đài OMC

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

3

Lê Thị Bích Hòa

Đội BDLĐ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.06

4

Phạm Văn Sơn

Phòng TH

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

 

8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thị Tâm

Phòng KHKT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.03

2

Nguyễn Văn Tiến

Phòng MDV

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.042

3

Nguyễn Quốc Hải

Tổ KSCL

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0389

4

Nguyễn Lắm

Phòng NS

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.021

5

Lê Xuân Lưu

Phòng ĐTXDCB

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.01

6

Hoàng Tăng Hiếu

Phòng THHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.020

Trang