CHUYÊN MỤC ĐOÀN THANH NIÊN

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)


1. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018):

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội sách tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018


Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, thiếu nhi và người dân về văn hóa đọc; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với sự phát triển tri thức và văn hóa con người Việt Nam, Ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội sách tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018 với kế hoạch và nội dung cụ thể như sau:

Tuổi trẻ VNPT Đà Nẵng với nhiều hoạt động ý nghĩa tại hội trại “TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN”

Nhằm chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2018), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội trại với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển” tại Công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng từ ngày 23/3/2018 đến ngày 25/3/2018 với sự tham gia của 34 đơn vị Đoàn trực thuộc với gần 2000 Đoàn viên thanh niên.

Trang 1 2 3