TIN ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 43-NQ/TW

Thực hiện kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tại điểm cầu VNPT Đà Nẵng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng cùng tham gia hội nghị với các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, Chuyên môn, Công đoàn,...

Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng tham gia chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống anh hùng của bộ đội Biên phòng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình tình nguyện “Tháng Ba biên giới” tại Cù Lao Chàm vào ngày 29&30/03/2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

ĐOÀN THANH NIÊN VNPT ĐÀ NẴNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 – 2019), Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng triển khai hoạt động “Về Nguồn” tại Khu di tích lịch sữ Nước Oa, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho đoàn viên thanh niên.

Inforaphic về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Ban biên tập trích đăng từ website doanthanhnien.vn giới thiệu Bộ tư liệu ngắn và Tổng quan về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng phối hợp thực hiện cầu truyền hình trực tuyến buổi đối thoại với Trung ương Đoàn tại điểm cầu TP Đà Nẵng

Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 21/3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên. Chương trình được tổ chức qua cầu truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và kết nối với các điểm cầu tại VNPT TP. Hồ Chí Minh, VNPT Đà Nẵng,...

Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2019) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VNPT Đà Nẵng tổ chức giao lưu bóng đá giữa Đoàn Thanh niên với các đơn vị VNPT trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm tạo bầu không khí thi đua sôi nổi chào mừng Ngày thành lập Đoàn, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong đoàn viên thanh niên, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và tăng cương tình đoàn kết trong công đoàn viên thanh niên, từ đó nâng cao hiệu quả công tác đoàn, cũng như công tác chuyên môn.

Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng thăm hỏi và chúc Tết các Gia đình chính sách

Hưởng ứng Lễ phát động Hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác", Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng thăm hỏi và chúc Tết các Gia đình chính sách trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)


1. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018):

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trang 1 2 3