TIN ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn Thanh niên VNPT với phong trào học Tiếng Anh qua MyEnglish

Với mục đích ngắn hạn là hỗ trợ quá trình học tiếng Anh với MyEnglish của 300 đoàn viên thanh niên trong giai đoạn tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2019 và mục đích dài hạn là để tạo ra và thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong toàn tập đoàn VNPT nhằm thực hiện mục tiêu của chiến lược VNPT 4.0, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Đoàn Thanh niên VNPT đã lập group trên facebook diễn đàn học Tiếng Anh "CLB người VNPT học tiếng Anh – English for VNPT people". Đây cũng là một cộng đồng để cho các Đoàn viên thanh niên VNPT tăng cường giao lưu, chia sẻ, đoàn kết, hỗ trợ cùng phát triển".

VNPT đưa ứng dụng học tiếng Anh bán chạy nhất Hàn Quốc về Việt Nam

Tiếp tục làm giàu hệ sinh thái giáo dục thông minh, VNPT vừa cho ra mắt giải pháp học tiếng Anh KidEnglish dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Với nhiều đặc điểm phù hợp với trẻ em châu Á, KidEnglish là chương trình học tiếng Anh được ưa chuộng và bán chạy nhất Hàn Quốc năm 2016.

Trang