TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 36,261 người đã xem bài viết này!

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện phong trào thi đua nước rút năm 2019.

Ngày 15/10/2019, Chuyên môn và Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng (VTĐN) có công văn số 2017/VNPT-ĐN phát động phong trào thi đua phát triển gói Home Combo, FiberVNN/MyTV và chuyển đổi trả sau sang trả trước đến toàn thể CBCNV VTĐN. Đây là phong trào thi đua nước rút nhằm giúp VTĐN cải thiện kết quả phát triển thuê bao, trong tình hình các chỉ tiêu kế hoạch của VTĐN về phát triển thuê bao FiberVNN/MyTV,  gói Home Combo, chuyển đổi trả sau sang trả trước khó đạt được kế hoạch Tập đoàn giao trong năm 2019.

Tổng kết phong trào đến hết tháng 12/2019, không có Tập thể đạt được các chỉ tiêu phong trào đề ra trong việc phát triển gói  Home Combo, Phát triển băng rộng cố định FiberVNN/MyTV và Chuyển đổi hình thức trả sau sang trả trước. Tuy nhiên đối với Cá nhân, có những cá nhân nổi bật trong phong trào, nhiều cá nhân đã tích cực hưởng ứng phát triển được nhiều thuê bao. Căn cứ các qui định của phong trào thi đua VTĐN đã xem xét và Quyết định biểu dương, khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện phong trào thi đua nước rút năm 2019, với 5 mức mức khen thưởng:

-         Mức 1: Cá nhân có tổng số thuê bao phát triển trên 100:       3.000.000 đồng;

-         Mức 2: Cá nhân có tổng số thuê bao phát triển từ 70-100:    2.000.000 đồng;

-         Mức 3: Cá nhân có tổng số thuê bao phát triển từ 50-70:      1.500.000 đồng;

-         Mức 4: Cá nhân có tổng số thuê bao phát triển từ 30-50:      1.000.000 đồng;

-         Mức 5: Cá nhân có tổng số thuê bao phát triển từ 15-30:         500.000 đồng.

 

Chuyên môn và Công đoàn VTĐN biểu dương và ghi nhân kết quả đóng góp của các cá nhân tiêu biểu sau đây đối với phong trào phát triển gói Home Combo, FiberVNN/MyTV và chuyển đổi hình thức thanh toán trả sau sang trả trước, góp phần vào việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của VTĐN:

STT

Đơn vị

 

Số liệu thuê bao thực hiện được

 

Đơn vị

Phát triển FiberVNN/MyTV

Trả trước

Home Combo

Tổng cộng

1

Bùi Ngọc Sang

TTVT3

82

89

 

171

2

Đinh Viết Phương

TTVT3

37

41

 

78

3

Trần Minh Tuấn

TTVT4

20

51

 

71

4

Nguyễn Văn Quy

TTVT1

17

46

1

64

5

Lê Mạnh Hùng

TTVT5

20

38

 

58

6

Ngô Gia Khánh

TTVT4

18

27

 

45

7

Phạm Quốc Việt

KTKH

24

21

2

44

8

Nguyễn Văn Năm

TTVT2

21

4

 

25

9

Đặng Văn Quân

TTVT5

15

8

 

23

10

Phạm Hữu Ngọc

TTVT5

11

11

 

22

11

Lê Đức Duy

TTVT1

14

6

0

20

12

Huỳnh Đình Quốc Hải

TTVT5

5

15

 

20

13

Lê Thị Vân

TTVT5

9

10

 

19

14

Nguyễn Chí Thảo

TTVT3

 

18

 

18

15

Nguyễn Duy Trinh

TTVT4

2

16

 

18

16

Phạm Hồng Trung

TTVT5

4

14

 

18

17

Trần Văn Đức

TTVT5

12

5

 

17

18

Trần Thanh Vân

TTVT5

15

1

 

16

19

Trần Trung Tín

TTVT5

6

10

 

16

20

Mai văn Mạnh

TTVT3

11

4

 

15

21

Lê Quang Điền

TTVT5

12

3

 

15

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9