TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 2,926 người đã xem bài viết này!

Chính sách phát triển MyTV Tại 19 Tỉnh theo CV số 1782/KHCN-ĐHBH ( Từ ngày 20/05 đến 31/07)

* NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

     1-Thời gian chương trình:

     1.1  Chính sách cước hòa mạng và khuyến mại giá bán Set Top Box MyTV: Từ ngày 01/05/2016 đến hết ngày 30/06/2016. Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai khi có hướng dẫn mới.

    1.2  Chính sách miễn phí 03 tháng cước sử dụng dịch vụ MyTV: Từ ngày 20/05/2016 đến hết ngày 31/07/2016.

   2-Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MyTV trên đường dây Interrnet MegaVNN, FiberVNN trong thời gian diễn ra chương trình.

   3-Nội dung chi tiết:

  3.1   Chính sách cước hòa mạng và khuyến mại giá bán Set Top Box MyTV

 - Miễn phí hòa mạng dịch vụ MyTV đồng thời với dịch vụ MegaVNN hoặc FiberVNN; Miễn phí hòa mạng thêm dịch vụ MyTV trên đường dây MegaVNN hoặc FiberVNN có sẵn.

-Khuyến mại 100% giá bán Set Top Box MyTV cho thuê bao MyTV đầu tiên và khuyến mại 50% giá bán Set Top Box cho thuê bao MyTV thứ 2 trở lên trên cùng một đôi dây có sử dụng dịch vụ FiberVNN.

 3.2   Chính sách dùng thử 03 tháng cước sử dụng dịch vụ MyTV (tính từ tháng hòa mạng dịch vụ):

 -Khách hàng hòa mạng và nghiệm thu dịch vụ MyTV (có sử dụng dịch vụ FiberVNN hoặc MegaVNN) trong thời gian của chương trình được dùng thử (không tính cước) 03 tháng cước sử dụng dịch vụ các gói cước cơ bản mà khách hàng đăng ký sử dụng, bao gồm 01 trong 04 gói cước sau: MyTV Silver, MyTV Silver HD, MyTV Gold và MyTV Gold HD.

-Chính sách dùng thử 03 tháng cước sử dụng dịch vụ MyTV không bao gồm các gói cước MyTV plus như: VTV Cab, K+, HBO on demand, FaFim, Fim+, Danet, Cloud Game...và các account dùng thử tại văn bản số 136/KHCN-ĐHBH ngày 14/01/2016 của Tổng Công ty.


CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9