TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 24,248 người đã xem bài viết này!

Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng triển khai công tác năm 2013.

Ngày 29/1/2013, Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Ngay từ những ngày đầu năm 2012, Lãnh đạo Đảng, chuyên môn và công đoàn Viễn thông Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, nhiệm vụ; tập trung phát triển các dịch vụ có thế mạnh cạnh tranh, chuyên nghiệp hóa công tác bán hàng, thực hiện tốt công tác quản lý mạng lưới và quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí, đảm bảo đồng bộ giữa tăng trưởng doanh thu với tăng lợi nhuận. Viễn thông Đà Nẵng đã bắt tay vào thực hiện và đã thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy SXKD theo mô hình mới trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc ổn định, thuận lợi, không có biến động lớn về lao động và cán bộ, không tăng lao động cơ học và đặc biệt là thuận lợi nhất cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Lấy chỉ tiêu hiệu quả và lợi nhuận là mục tiêu xuyên suốt, lâu dài khi nghiên cứu và áp dụng các chính sách kinh doanh đảm bảo tăng trưởng và duy trì lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ; Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng, thực hiện CSKH có chọn lọc và hiệu quả để giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới đảm bảo lợi thế cạnh tranh.

Tổ chức Công đoàn cũng đã cùng chuyên môn phối hợp phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi như: phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua “Đảm bảo chất lượng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng”; “Đóng góp nhỏ, hiệu quả lớn”; “Người VNPT dùng dịch vụ VNPT”; “Ứng xử văn minh của người VNPT”; Phong trào “Chất lượng VNPT”; Phong trào “Phụ nữ hai giỏi”; “Người bán hàng giỏi”; Phong trào thi đua “120 ngày đêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Phong trào thi đua đặc biệt “90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch xuất sắc nhiệm vụ năm 2012”, Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp, qua đó đã góp phần tạo nên khí thế, tinh thần lao động hăng say sáng tạo làm tăng hiệu quả trong hoạt động SXKD…

Kết quả các phong trào thi đua đã động viên được toàn thể CNVCLĐ hăng hái lao động sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD với doanh thu phát sinh đạt 104,82% kế hoạch năm 2012, Chênh lệch thu - chi Viễn thông Công nghệ thông tin thực hiện được 40.130 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch. Điều này khẳng định Viễn thông Đà Nẵng là đơn vị làm ăn kinh doanh có lãi, có hiệu quả kinh tế thiết thực, đóng góp lợi nhuận không nhỏ cho Tập đoàn.

Năm 2012, các hoạt động truyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CBCNV, chính sách xã hội, lịch sử truyền thống, Tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch trong và ngoài nước, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV tiếp tục được thực hiện. Ngoài ra Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nhân dân bị thiên tai bão lụt....


Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bước sang năm 2013, Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng sẽ chú trọng xây dựng chương trình hành động với phương châm “Đổi mới - Chất lượng - Hiệu quả”, đặt yếu tố hiệu quả (chênh lệch thu chi) là mục tiêu cao nhất cho mọi hoạt động; vận động, động viên toàn bộ tập thể CBCNV, người lao động trong toàn Viễn thông Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu, đề xuất ý tưởng hay, sáng kiến có giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của VNPT Đà Nẵng, góp phần giữ vững và phát triển thị phần, mang lại hiệu quả cao hơn trong kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD như: doanh thu, lợi nhuận, năng suất LĐ. Tiếp tục giữ vững thị phần, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng đội ngũ CBCNV; Chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội; Đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn nhằm tạo ra không khí thi đua, động viên CBCNV hăng say lao động góp phần thúc đẩy đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, khẳng định thương hiệu Viễn thông Đà Nẵng trên thị trường.Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viễn thông Đà Nẵng đón nhận Cờ và Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 
   

Với những những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2012, Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, Công đoàn Công ty Dịch vụ Viễn thông, công ty Điện thoại I được tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Công đoàn Công ty Tin học và Công ty Điện thoại II được tặng thưởng bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9