TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 26,991 người đã xem bài viết này!

Công Đoàn VNPT Đà Nẵng thưởng ’’Nóng” cho các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc có 100% đoàn viên tham gia cuộc thi "Tìm hiểu văn hóa VNPT”

         


          Nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của bộ tài liệu văn hóa VNPT trong CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn để CNVC-LĐ nắm bắt, hiểu và vận dụng vào thực tiễn công tác của bản thân nhằm tạo dựng hình ảnh con người VNPT đích thực, quảng bá thương hiệu VNPT đến khách hàng...; Hưởng ứng Cuộc thi do Công Đoàn VNPT phát động, công đoàn VNPT Đà Nẵng đã triển khai cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa VNPT” đến CNVC-LĐ thuộc VNPT Đà Nẵng.

          Kết quả cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa VNPT” sẽ được tổng kết vào 11/08/2015 tại Hà Nội. Tuy nhiên, để động viên khen thưởng kịp thời sự nỗ lực tham gia cuộc thi; công đoàn VNPT Đà Nẵng tặng thưởng “ Nóng” cho 04 công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc đã hoàn thành tốt cuộc thi, có 100% CNVC-LĐ đã hoàn thành bài thi trước thời hạn, cụ thể: Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin, công đoàn Trung tâm Điều hành thông tin, công đoàn Trung tâm Viễn thông 5 và Công đoàn bộ phận phòng Tổ chức Lao động.

Đ/c Nguyễn Lắm - Chủ tịch công đoàn VNPT Đà Nẵng tặng thưởng cho công đoàn TT CNTT 
                Hình 1: Đ/c Nguyễn Lắm - Chủ tịch công đoàn VNPT Đà Nẵng tặng thưởng cho công đoàn TT CNTT

 
  Hình 2: Đ/c Nguyễn Lắm - Chủ tịch công đoàn VNPT Đà Nẵng tặng thưởng cho công đoàn TT Điều hành thông tin
                    


   Hình 3:Đ/c Nguyễn Lắm - Chủ tịch công đoàn VNPT Đà Nẵng tặng thưởng cho công đoàn Trung tâm Viễn thông 5


CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9