TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 10,215 người đã xem bài viết này!

VNPT Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017

Sáng 24/2, VNPT Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017. Đồng chí Lương Hồng Khanh – Giám đốc và đồng chí Nguyễn Lắm – Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn, Lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và hơn 90 đại biểu được bầu chọn từ các tập thể người lao động.Ảnh toàn cảnh Hội nghị

VNPT Đà Nẵng hiện có 9 công đoàn cơ sở thành viên, 5 công đoàn bộ phận, 41 tổ công đoàn với 567 đoàn viên. Hội nghị người lao động năm nay thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Nhà nước và của Tập đoàn, bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016 và kết quả giám sát tình hình thực hiện các công đoàn cơ sở cho người lao động; Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và định hướng năm 2017; Bầu Ban Thanh tra nhân dân và Đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ; Tổng hợp và trả lời kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể và các quy chế liên quan đến quyền lợi người lao động; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và chương trình công tác của Ban thanh tra nhân dân năm 2017; Báo cáo tình hình thu, chi, sử dụng các quỹ theo quy định.

 

Ảnh Ông Lương Hồng Khanh – Giám đốc VNPT Đà Nẵng báo cáo kết quả SXKD

Trong năm qua, VNPT Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả như: Tổ chức 04 buổi Tuyên truyền phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách, pháp luật, với gần 900 lượt người tham gia; Tập trung phổ biến, giải thích và vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đầy đủ về chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động, chuyển xếp theo lương mới, khoán quản địa bàn, phối hợp kinh doanh trên địa bàn, Quy chế trách nhiệm người đứng đầu và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ…

Về công tác phối hợp Kinh doanh – Kỹ thuật, ngay từ đầu năm, VNPT Đà Nẵng tổ chức phát động thi đua và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức ký kết giao ước thi đua, tổ chức ký cam kết phối hợp hoạt động giữa VNPT và TTKD tại Đà Nẵng, giữa các Trung tâm Viễn thông với các Phòng Bán hàng khu vực.

Để kịp thời động viên CBCNV, đoàn viên, VNPT Đà Nẵng tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến; khen thưởng các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua mỗi quý 01 lần; mỗi lần khoảng 90 cá nhân với tiền thưởng là 400.000đ/cá nhân. Ngoài ra, BTV Công đoàn ghi nhận và biểu dương các Công đoàn bộ phận và Công đoàn CSTV đã vận động đoàn viên tham gia giải pháp, sáng kiến trong SXKD.

 

Ảnh Ông Nguyễn Lắm – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện NQ NLĐ 2016

Công đoàn VNPT Đà Nẵng thực hiện phân công trong BTV và BCH phụ trách các CĐCSTV để theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của CBCNV để kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc, mang lại sự hài lòng và yên tâm công tác cho CBCNV; Thường xuyên triển khai các hoạt động trong Tháng công nhân; Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình CBCNV, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Hội nghị Người lao động VNPT Đà Nẵng lần này cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 04 đồng chí, Tập thể người lao động tham gia đối thoại gồm 03 đồng chí là đoàn viên công đoàn của các đơn vị được phân bố phù hợp với điều kiện tổ chức của VNPT Đà Nẵng./.

Cách Tân

Một số hình ảnh khác

  

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9