TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 24,357 người đã xem bài viết này!

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 26-6, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương và thành phố; 150 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho gần 450 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ cùng về dự đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong đơn vị nên đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng lần thứ II đề ra.

 

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ có sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy, Chuyên môn, sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của các đơn vị, tình hình SXKD và công tác giảng dạy đã giữ được ổn định. Viễn thông Đà Nẵng tập trung phát triển dịch vụ chiến lược, ban hành nhiều chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng. Nhờ đó, năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường viễn thông- công nghệ thông tin của đơn vị ngày càng nâng cao.

Viễn thông Đà Nẵng chú trọng nâng cao hiệu quả đối với các dịch vụ truyền thống như: cố định, di động, băng rộng…song song với đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ mới, giá trị gia tăng cao cũng như ứng dụng CNTT để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn nhằm góp phần tăng doanh thu. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp rộng rãi CBCNV tham gia xây dựng đơn vị. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng; tập trung sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn đặt ra.

Đặc biệt, Viễn thông Đà Nẵng được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) tin tưởng và giao nhiệm vụ triển khai các phần mềm dùng chung, khai thác hệ thống IPCC, Data Center tập trung cho các đơn vị khu vực miền Trung-Tây Nguyên...

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó những mục tiêu chủ yếu được đề ra là: Giữ vững đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ, giữ vững vị trí là đơn vị chủ lực thực hiện các chủ trương phát triển VT-CNTT theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố; Lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ và có hiệu quả công cuộc tái cơ cấu của Tập đoàn; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phát huy hiệu quả mô hình hoạt động mới, nhất là trong điều kiện tập trung quản lý và quyết định toàn bộ nguồn lực của các đơn vị trực thuộc; Phấn đấu đạt mức doanh thu tăng trưởng từ 5% đến 15% và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm từ 1% đến 5%. Chênh lệch thu chi tăng từ 15% đến 20%.  Năng suất lao động bình quân tăng từ 10% đến 20% và hoàn thành các chỉ tiêu nộp như thuế, bảo hiểm xã hội, nộp điều tiết. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra; Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo  trong công tác xây dựng đảng và hỗ trợ các hoạt động trong  sản xuất kinh doanh đối với 02 Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện miền Trung và Công ty cổ phần Thiết kế Viễn thông tin học; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảng dạy, sắp xếp lại tổ chức đảng tại Trường Trung học BCVT CNTT II để sắn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của nhà trường sau khi thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương của Tập đoàn; Đẩy mạnh đầu tư hiệu quả mạng lưới, thay đổi công nghệ, dịch vụ giá trị gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời, phát triển mạnh dịch vụ và nguồn thu từ CNTT thay cho các dịch vụ truyền thống; Phát triển ứng dụng CNTT cho Tập đoàn và Thành phố Đà Nẵng, tham gia tích cực và góp phần xây dựng chính quyền điện tử tại Thành phố Đà Nẵng…

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị: Viễn thông Đà Nẵng cần sớm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tái cấu trúc theo chủ trương của Tập đoàn VNPT với giải pháp hiệu quả, nâng cao đời sống người lao động. Xây dựng Đà Nẵng sớm trở thành trung tâm bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin của khu vực và cả nước theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đơn vị cần tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

BCH Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020

 Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2010 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI; đồng thời tổng hợp ý kiến đóng góp cho các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

 

Hồng Thúy

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9