TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 4,124 người đã xem bài viết này!

Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng: Vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh VNPT địa bàn Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và khó khăn, thách thức đến từ sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông - Công nghệ thông tin, nhưng bằng những nỗ lực, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng (VTĐN) đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Năm 2022, BTV Đảng ủy VTĐN đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW (khóa XIII) và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội  lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ VTĐN; đồng thời xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy và chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp trực thuộc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động tại đảng bộ, chi bộ cơ sở, gắn với việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm theo tinh thần và nội dung Nghị quyết TW 4 và Kết luận số 01/KL về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. BTV Đảng ủy cũng đã triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn, quy định mới của Trung ương và Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UVBTV, UVBCH và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; tổ chức, tham dự đầy đủ các hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 4, 5, 6 (khóa XIII).

Nỗ lực cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Với kết quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) yếu kém kéo dài trong nhiều năm liền, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 164-NQ/ĐU, ngày 10/2/2022 về nhiệm vụ công tác năm 2022 với quyết tâm cải thiện các chỉ số BSC/KPI, cải thiện kết quả SXKD, đảm bảo đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa nguồn nhân lực, VNPT Đà Nẵng còn triển khai áp dụng cơ chế lương mới, áp dụng mô hình điều hành SXKD mới cũng như quy định đánh giá người lao động không hoàn thành nhiệm vụ do Tập đoàn ban hành. Điều đó, ít nhiều tạo một số áp lực đối với người lao động. Vì vậy, BTV Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, công khai nên cơ bản đã ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ.

Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo VNPT địa bàn Đà Nẵng triển khai đồng thời các nội dung lớn theo chỉ đạo của Tập đoàn: Áp dụng mô hình điều hành SXKD mới của Tập đoàn. Triển khai cơ chế lương mới song song với cơ chế đánh giá người lao động không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, VNPT Đà Nẵng cũng đã triển khai một số giải pháp lớn nhằm cải thiện kết quả SXKD yếu kém kéo dài, như: Điều chỉnh công tác quản trị, thay đổi phong cách làm việc từ lãnh đạo đến người lao động theo phương châm “làm thật, báo cáo thật”; phát huy tính phản biện trong điều hành cũng như trao đổi công việc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD. Tổ chức lại bộ máy lao động: đẩy mạnh công tác chia ô địa bàn, cá nhân hóa trách nhiệm phụ trách tại 125 ô địa bàn trên toàn VNPT Đà Nẵng; cơ chế tính lương được thay đổi mạnh mẽ, theo sát tình hình thực tế, tạo sự phân hóa rõ rệt giữa người làm tốt với người làm chưa tốt, qua đó đánh giá được mức độ đóng góp của người lao động trong kết quả công việc. Công tác tái đào tạo đối với người lao động thiếu trình độ, kỹ năng, không đáp ứng yêu cầu công việc mảng kỹ thuật do thay đổi công nghệ được thực hiện và giám sát kỹ càng. Nếu sau khi đào tạo lại mà vẫn không đáp ứng được yêu cầu công việc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện tạo điều kiện, tìm kiếm công việc phù hợp (như thu cước, phát triển thuê bao...) để đảm bảo sinh kế, không ảnh hưởng đời sống người lao động.

Với hàng loạt giải pháp, nỗ lực nói trên, mặc dù các tiêu chí đánh giá của Tập đoàn trong năm 2022 hết sức khắt khe, yêu cầu cao hơn nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VTĐN đạt được hết sức khả quan: Điểm BSC năm 2022 của VNPT Đà Nẵng ước đạt 3.18. Tổng doanh thu địa bàn VNPT Đà Nẵng năm 2022 ước đạt 562,180 tỷ đồng, đạt 93,31% kế hoạch, bằng 105,49% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu như những năm trước đây, liên tục trong nhiều kỳ đánh giá liên tiếp, VTĐN đứng ở vị trí cuối 63/63, thì trong năm 2022, vị trí xếp hạng của VNPT Đà Nẵng đạt vị trí 37/63 toàn Tập đoàn. Kết quả kinh doanh một số dịch vụ chưa đạt kế hoạch nhưng đã có cải thiện rất nhiều, một số dịch vụ tăng trưởng âm nay đã có kết quả tăng trưởng dương, như dịch vụ băng rộng cố định (internet và MyTV) tại thời điểm năm 2021, số lượng thuê bao băng rộng cố định, MyTV chỉ ở khoảng 80.000 thuê bao (tính cả số thuê bao ảo, chưa làm sạch số liệu chính xác), đến nay, VNPT Đà Nẵng có hơn 102.000 thuê bao thực sự đang hoạt động phát sinh cước. Năng suất lao động năm 2022 của VTĐN đã có cải thiện rất lớn so với năm 2021, tăng khoảng 38%, mức lương của người lao động hoàn thành nhiệm vụ của VNPT Đà Nẵng, không thấp hơn so với mặt bằng lương chung của các tỉnh, thành phố khác trong Tập đoàn.

Trách nhiệm cao với cộng đồng

Bên cạnh việc tập trung cho nhiệm vụ SXKD, VNPT Đà Nẵng còn chú trọng nhiều hoạt động thể hiện là một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng trên địa bàn thành phố, đơn cử như: Các hoạt động tài trợ cho Thành Đoàn; tài trợ cho Sở Khoa học- Công nghệ thành phố, Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hòa Vang, Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, một số hoạt động khác VNPT Đà Nẵng cũng đều tích cực tham gia tài trợ, như: Hội thảo chuyên đề “Hệ sinh thái chuyển đổi số ngành cấp thoát nước”; Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng (VITM Đà nẵng 2022); SURF2022 tại Đại học Đông Á; Hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022” do Cục phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng là một trong ba địa bàn đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt nhất với 8 nhà mạng cùng tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông - CNTT. Điều đó, đòi hỏi Đảng bộ VTĐN cần phải tiếp tục thay đổi mạnh mẽ công tác quản trị cũng như phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, người lao động, nhằm xây dựng môi trường làm việc tốt, thu hút lao động giỏi trong nội bộ VNPT và bên ngoài, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng tại chỗ phục vụ yêu cầu phát triển của đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao độ, hy vọng Đảng bộ VTĐN sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo VNPT địa bàn Đà Nẵng gặt hái nhiều thành công hơn trong năm 2023.

Đinh Văn Dũng

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9