TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 11,510 người đã xem bài viết này!

ĐẢNG BỘ VNPT ĐÀ NẴNG MỘT BƯỚC TRƯỞNG THÀNH MỚI

Theo Quyết định số 11090-QĐ/TU ngày 17/10/2018 của Thành ủy thì Đảng bộ VNPT Đà Nẵng được nâng cấp từ Đảng bộ cơ sở ủy quyền lên Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đảng bộ hiện có 11 tổ chức cơ sở đảng, gồm 08 đảng bộ và 03 chi bộ trực thuộc, với hơn 400 đảng viên. Ngược dòng lịch sử sẽ thấy rằng đây là bước trưởng thành rất lớn cả về chất lẫn về lượng đối với một Đảng bộ có bề dày truyền thống vẻ vang


Đ/c Võ Công Trí – Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu

Đảng ủy VNPT Đà Nẵng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng tại 5 đơn vị độc lập là: Viễn thông Đà Nẵng, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III (3 đơn vị có 100% vốn nhà nước), Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung và Công ty cổ phần Thiết kế Viễn thông -Tin học (2 đơn vị cổ phần có Tập đoàn VNPT góp vốn và ủy quyền cho Viễn thông Đà Nẵng quản lý).

Nhớ thuở “khai thiên lập địa”, sau ngày đất nước được thống nhất, Đảng bộ Bưu điện Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập và trải qua nhiều nhiệm kỳ. Năm 1997, Trung ương tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Bưu điện Quảng Nam Đà Nẵng cũng được tách ra và thành lập Đảng bộ Bưu điện thành phố Đà Nẵng trực thuộc Đảng ủy Dân Chính Đảng Thành phố.

Đến ngày 24/9/2003, Thành ủy đã ban hành Quyết định số 1173-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Bưu điện thành phố Đà Nẵng là đảng bộ cơ sở ủy quyền trực thuộc Thành ủy gồm 3 tổ chức đảng hợp nhất: Đảng bộ Bưu điện Đà Nẵng trực thuộc Đảng ủy Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Trường Công nhân Bưu điện II Đà Nẵng trực thuộc Quận ủy Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng và Chi bộ Bưu điện Hòa Vang trực thuộc Huyện ủy Hòa Vang. 


BCH một Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ VNPT Đà Nẵng được bầu tại Đại hội

Ngày 12/6/2008, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7258-QĐ/TU thành lập Đảng bộ cơ sở Viễn thông Đà Nẵng là Đảng bộ ủy quyền trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở tách 3 đảng bộ bộ phận, 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Bưu điện ủy quyền trực thuộc Thành ủy (thuộc 4 đơn vị chuyên môn gồm Viễn thông Đà Nẵng, Trường TH BCVT CNTT II, Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung, Công ty CP Thiết kế VT-TH Đà Nẵng) với tổng số 377 đảng viên trên tổng số 1.068 cán bộ công nhân viên.

Trong 10 năm qua, các đơn vị chuyên môn đã nhiều lần tái cơ cấu, sắp xếp lại mô hình sản xuất kinh doanh nên Đảng ủy VNPT Đà Nẵng cũng phải sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng để phù hợp với chuyên môn đồng thời tinh giản biên chế theo lộ trình chung.

Nhìn chung, Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc trong gần 3 nhiệm kỳ qua đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn đề cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo môi trường cho đảng viên sinh hoạt; động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ VNPT Đà Nẵng là Đảng bộ của khối Viễn thông thuộc VNPT tại thành phố Đà Nẵng, có những nhiệm vụ chính trị quan trọng như: trực tiếp tổ chức, quản lý, kinh doanh các dịch vụ về Viễn thông – Công nghệ thông tin tại Thành phố và do Tập đoàn VNPT giao; đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị thuộc Tập đoàn tại miền Trung – Tây Nguyên; khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình Viễn thông - Công nghệ thông tin;...ngoài ra, thường xuyên tổ chức phục vụ thông tin liên lạc theo yêu cầu của Trung ương, Bộ ngành, Thành ủy, chính quyền địa phương và các yêu cầu khác, đồng thời chăm lo tổ chức tốt đời sống, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Với những thành tích đã đạt được, các đơn vị chuyên môn và Đảng bộ đã nhận được nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương và thành phố. Đặc biệt, Đảng bộ VNPT Đà Nẵng được Thành ủy tặng Bằng khen: Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và Viễn thông Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.


Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng truyền thống từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 04/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng uỷ, đặc biệt là lãnh đạo công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công nhân, người lao động trực tiếp trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị - xã hội phức tạp như hiện nay đồng thời đáp ứng tính tương đồng về mặt loại hình của các tổ chức đảng ở khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Trên cơ sở kết quả hoạt động của Đảng bộ VNPT Đà Nẵng từ khi trực thuộc Thành uỷ đến nay và số lượng tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ VNPT Đà Nẵng hiện nay. 


BTV Đảng ủy VNPT Đà Nẵng nhận Quyết định nâng cấp Đảng bộ (30/10/2018)

Với những đặc điểm, tính chất quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một đơn vị quản lý của Đảng bộ VNPT Đà Nẵng, đảm bảo các điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng và có những đóng góp tích cực trong công tác phát triển thành phố. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo và thống nhất quyết định nâng cấp Đảng bộ VNPT Đà Nẵng từ Đảng bộ cơ sở ủy quyền thành Đảng bộ giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đây là một bước trưởng thành, một sự vinh dự nhưng cũng chứa đựng trách nhiệm cao cả đòi hỏi tập thể lãnh đạo và toàn thể đảng viên phải kiên quyết, bền lòng, vững tin và hành động quyết liệt để xứng đáng với sự tin yêu quý trọng mà Thành ủy đã dành cho Đảng bộ./.

Cách Tân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9