TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 25,061 người đã xem bài viết này!

Đảng Ủy Viễn thông Đà Nẵng hỗ trợ Huyện Hòa Vang 50 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố và Công văn số 288-CV/BDVTU ngày 22/3/2017 của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục vận động hỗ trợ huyện Hòa Vang nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng đã hỗ trợ huyện Hoà Vang 50 triệu đồng nhằm mục đích xây dựng nông thôn mới.Chung tay vì nông thôn mới giàu, đẹp và văn minh

Trước đó, Đảng uỷ Viễn thông Đà Nẵng vận động tất cả đảng viên đóng góp hỗ trợ và trích thêm một phần nguồn quỹ chính sách xã hội thực hiện công tác này.

Ngày 24/5/2017, Đảng uỷ Viễn thông Đà Nẵng đã bàn giao cho UBND huyện Hòa Vang số tiền trên ký kết giao ước giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà.

Trong những năm qua, Đảng uỷ, Chuyên môn và Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng luôn quan tâm, chia sẻ, hợp tác với địa phương trong việc thực hiện các chính sách xã hội, nhất là công tác an sinh xã hội, từ thiện, xây dựng nông thôn mới...

Cách Tân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9