TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 24,134 người đã xem bài viết này!

Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI).

    Ngày 19/8/2014, Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). 


   
    Về dự Hội nghị có các đồng chí trong UVBCH Đảng bộ VTĐN; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Viễn thông Đà Nẵng, Trường TH BCVT & CNTT II; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng; Các đồng chí UVBCH Đảng bộ bộ phận, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận; Các đồng chí Báo cáo viên Đảng ủy và các đồng chí Tuyên truyền viên Đảng ủy.

    Tại Hội nghị đồng chí Bùi Xuân - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các vấn đề Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) thông qua.

    Đồng chí Lương Hồng Khanh - Phó Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc VTĐN triển khai Kế hoạch của Đảng uỷ về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). 


Cẩm Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9