TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 26,211 người đã xem bài viết này!

Đảng ủy Viễn Thông Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết trung ương 5 và quy định 86 của Bộ chính trị về giám sát trong Đảng

Sáng 28/8, Đảng uỷ Viễn thông Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5) và Quy định 86-QĐ/TW ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng (Quy định 86).

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thành phần tham dự Hội nghị gần 200 người, gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng; UVBCH Đảng bộ bộ phận, Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận; Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng; các đồng chí cán bộ chủ chốt Chuyên môn, Công đoàn, Hội đoàn thể của các đơn vị trực thuộc trong Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng.

 

Đc Bùi Văn Tiếng – Báo cáo viên Thành uỷ báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tiếng – Báo cáo viên, nguyên Uỷ viên thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ đã trình bày 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 gồm Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03-6-2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03-6-2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03-6-2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

Đc Lê Đình Cường - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ báo cáo Quy định 86

Đồng chí Lê Đình Cường – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ được Hội nghị mời báo cáo chuyên đề về Quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Mục đích của Quy định nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra nắm vững nội dung về công tác giám sát trong Đảng.

 

Đc Lương Hồng Khanh – Bí thư Đảng uỷ phát biểu quán triệt

Với sự chỉ đạo quyết liệt và tổ chức nghiêm túc, các tổ chức đảng và cá nhân đảng viên, cán bộ công nhân viên trong toàn Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng đã phát huy tinh thần, tập trung trí tuệ nghiên cứu và triển khai áp dụng một cách nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Quy định của Bộ Chính trị./.

Cách Tân

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9