TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 26,573 người đã xem bài viết này!

Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng Tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày 17/01/2017, Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thìn – Đảng bộ bộ phận Trung tâm Điều hành thông tin và đồng chí Lê Xuân Lưu – Chi bộ phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản.


Về dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Tam – UVBTV Thành ủy - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đồng chí Trần Thanh Vân – UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đồng chí Lương Hồng Khanh – Bí thư Đảng ủy – Trưởng đại diện VNPT tại Đà Nẵng - Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng, các đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; các đồng chí đạt danh hiệu Đảng viên HTXS nhiệm vụ năm 2016, cấp ủy các cấp,…

 

Đồng chí Lê Văn Tam – UVBTV Thành ủy – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lắm – Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng. Trong năm năm 2016, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn, nhất là sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, song Đảng bộ Viễn Thông Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Năm 2016, doanh thu của các đơn vị trực thuộc Viễn Thông Đà Nẵng tăng 31,79%, thuê bao tăng 32,79%, chênh lệch về thu - chi tăng 41,97%, năng suất lao động bình quân tăng 41,08% so với trước khi hoàn thành việc tái cơ cấu doanh nghiệp vào tháng 7 năm 2015. Trong đó, VNPT Đà Nẵng đạt doanh thu 561,128 tỷ đồng, Trung tâm kinh đoanh VNPT - Đà Nẵng đạt 522,767 tỷ đồng, 02 doanh nghiệp trực thuộc là Công ty cổ phần Thiết kế Viễn thông tin học và Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung đều đạt các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III hoàn thành 100% kế hoạch mở các lớp. Thu nhập bình quân người lao động của đơn vị đạt từ 8 đến 12 triệu đồng/người/tháng  

     Cùng với việc tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ phù hợp với mô hình doanh nghiệp sau cơ cấu, Đảng ủy đã lãnh đạo đồng bộ các mặt công tác về chính trị tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận, nội chính, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, thực hiện có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Thành phố như nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, Chương trình Thành phố “4 an”, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”, đảm bảo phục vụ tốt thông tin liên lạc cho các sự kiện chính trị, lễ hội của Thành phố; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU về thực hiện “5 xây”, “3 chống” và “Bộ tiêu chí chuẩn Văn hóa VNPT”, tạo chuyển biến về chất trong phục vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. .

Đồng chí Lương Hồng Khanh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng triển khai nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và cũng đã chỉ đạo định hướng các nội dung chính, mục tiêu tổng quát: Phấn đấu thực hiện tăng các chỉ tiêu chủ yếu từ 10 – 20%, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tập trung nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ; tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy phù hợp theo định hướng của Tập đoàn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo xây dựng các đơn vị chuyên môn, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống CBCNV; tăng cường công tác xây dựng Đảng.

 

Đồng chí Lương Hồng Khanh – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Đại diện VNPT tại Đà Nẵng – Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng triển khai Nghị quyết năm 2017 của BCH Đảng bộ

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tam – UVBTV Thành ủy - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2016, thống nhất cao với chương trình công tác mà Đảng ủy đặt ra cho năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh và đề nghị, Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo có kết quả chương trình “Thành phố 4 an”; cụ thể hóa đề triển khai có kết quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Đảng (khóa XII), trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; ưu tiên nguồn lực tham gia phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị do Thành ủy giao, nhất là các hoạt động Năm AFEC 2017; đồng thời, đề nghị Đảng ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động phù hợp với tình hình doanh nghiệp sau cơ cấu; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, góp phần thực hiện có kết quả các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

 Đồng chí Lê Văn Tam – UVBTV Thành ủy – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

 

 Đồng chí Lương Hồng Khanh – Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen cho các ổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016

Tại hội nghị, Đảng uỷ Viễn thông Đà Nẵng cũng đã trao tặng giấy khen cho 2 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016 là Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin; Đảng bộ bộ phận Trung tâm Điều hành thông tin và 70 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Đồng thời quán triệt, triển khai Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” của Thành ủy và Kế hoạch, các nội dung thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW về thi hành Chương VII, VIII Điều lệ Đảng.

                                                                                             Văn phòng Đảng ủyCÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9