TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 6,520 người đã xem bài viết này!

Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng tổ chức quán triệt Nghị quyết TW6

Sáng 27/01, Đảng uỷ Viễn thông Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (gọi tắt là Hội nghị TW6). Đồng chí Bùi Xuân - Báo cáo viên Trung ương, Phó Ban Tuyên Giáo Thành uỷ được mời hướng dẫn quán triệt Nghị quyết.

 

Quang cảnh Hội nghị

Gần 200 đại biểu là các đồng chí trong Ban Chấp hành; Bí thư, Phó Bí thư các chi - đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể và một số cá nhân đảng viên ưu tú đã tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết.

Hội nghị TW6 đã thống nhất ban hành 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18 - Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 - Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 - Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 - Về công tác dân số trong tình hình mới.

Hội nghị TW6 diễn ra từ ngày 04-11/10/2017. Cả 4 Nghị quyết của Hội nghị đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ngày 25/10/2017.

 

Đ/c Bùi Xuân hướng dẫn quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Với phong cách trình bày mạch lạc, cô đọng nhưng đầy đủ ý cơ bản, cùng với những ví dụ trực quan sinh động, dễ nghe, dễ hiểu, đồng chí Bùi Xuân đã mang đến cho Hội nghị một không khí cuốn hút, góp phần quan trọng trong việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn SXKD và cuộc sống của cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

 

Cách Tân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9