TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 25,943 người đã xem bài viết này!

Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2015

Ngày 09/02/2015, Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2015 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Phước Chiêu – Đảng bộ bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin và đồng chí Dương Tấn Vĩnh – Chi bộ phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn – UVBTV Thành ủy - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đồng chí Lương Hồng Khanh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng, các đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; các đồng chí nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách HTXS nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014)…


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lắm – UVBTV Đảng ủy – Trưởng phòng TCLĐ đã báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 của Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng. Năm 2014, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn, Viễn thông Đà Nẵng vừa phải đảm bảo SXKD vừa thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình mới của Tập đoàn BCVT Việt Nam; việc tuyển sinh của nhà trường đang tiếp tục suy giảm, các Công ty cổ phần gặp không ít trở ngại trong việc tìm kiếm thị trường nhưng nhờ có sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy, Chuyên môn, sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của các đơn vị, tình hình SXKD và công tác giảng dạy đã giữ được ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt theo yêu cầu; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo xây dựng các đơn vị chuyên môn ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ theo Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp rộng rãi CBCNV tham gia xây dựng đơn vị. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng; tập trung sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Lương Hồng Khanh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng triển khai nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và cũng đã phát biểu một số ý kiến chỉ đạo. Về phư­ơng hư­ớng, nhiệm vụ năm 2015: chủ động duy trì tốc độ tăng trưởng khá, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tập trung mọi nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu về công tác giảng dạy; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo xây dựng các đơn vị chuyên môn, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống CBCNV; tăng cường công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; Đại hội Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng lần thứ III. Tập trung triển khai Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Năm 2015 là năm đầu tiên Tập đoàn triển khai toàn diện mô hình hoạt động theo hướng phân tách riêng giữa lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Viễn thông Đà Nẵng sẽ tổ chức các nhóm giải pháp chính để tìm biện pháp thúc đẩy hoạt động SXKD hiệu quả, cạnh tranh được với các nhà cung cấp khác. Các giải pháp chủ yếu tập trung vào việc nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, tăng trưởng bền vững; đồng thời tạo sự chuyên biệt, khác biệt và hiệu quả. Triển khai chỉ thị 15 về khoán địa bàn và sử dụng hiệu quả BSC, 3Ps để nâng cao năng suất lao động, nâng cao nhận thức, thái độ phục vụ khách hàng. Nhóm Nâng cao chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ,  hiệu quả đầu tư. Nhóm Nâng cao chất lượng cung cấp lắp đặt, xử lý, ứng cứu CSKH; Công tác vận hành, khai thác bảo dưỡng BTS, hệ thống chuyển mạch,…Tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí; quản lý thiết bị đầu cuối vật tư thu hồi và tái sử dụng dây thuê bao cũ.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo định hướng và quá trình tái cơ cấu của Tập đoàn. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đánh giá, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo quy chế và phân cấp quản lý cán bộ, sát tình hình thực tế và phù hợp với năng lực, hiệu quả và mức độ hoàn thành công việc của cán bộ. Tiến hành tổng kết 1 năm tái cơ cấu, đánh giá hiệu quả và các tồn tại về mô hình tổ chức bộ máy, mức độ hoàn thành công việc của các đơn vị và tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo các văn bản hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tiến hành đánh giá việc thực hiện theo kế hoạch BSC được giao tại các đơn vị theo quý.

Trường Trung học BCVT và CNTT II, tiếp tục tập trung triển khai Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chú trọng giáo dục hướng nghiệp, tập trung phát triển đào tạo nghề, gắn đào tạo với sử dụng. Nâng cao chất lượng đào tạo để học sinh khi ra trường đáp ứng yêu cầu thực tế làm việc; tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị và tại Trường nhằm góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân lao động; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Tiếp tục cử giáo viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong thời gian đến.

Các Công ty cổ phần, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động để đảm bảo công tác điều hành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; ổn định thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, không để xảy ra tình trạng mất việc làm đối với người lao động.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2014, Thành ủy Đà Nẵng tặng Bằng khen Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014; Tặng Bằng khen cho 07 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010 – 2014).

Tại hội nghị, Đảng uỷ Viễn thông Đà Nẵng cũng đã trao tặng giấy khen cho 2 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2014 là Chi bộ Trung tâm Viễn thông 4; Đảng bộ bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin và 64 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

 

                                                                                                                                                           Cẩm Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9