TIN TỨC > CHUYÊN MỤC ĐOÀN THANH NIÊN

Có 7,544 người đã xem bài viết này!

Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 43-NQ/TW

Thực hiện kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tại điểm cầu VNPT Đà Nẵng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng cùng tham gia hội nghị với các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, Chuyên môn, Công đoàn,...

Theo đó, mục tiêu của nội dung Nghị quyết là đến năm 2030 xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm thương mại, tài chính, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; đô thị biển quốc tế..., là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc. Tầm nhìn đến năm 2045 Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và Thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Thực hiện tốt tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đưa Đà Nẵng trở thành Thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã trình bày dự thảo Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm 2019 và những năm tiếp theo nhằm triển khai thực hiện hiệu quả và đạt được mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5