TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 22,699 người đã xem bài viết này!

Hội thảo Hệ sinh thái số – Doanh nghiệp Hồi sinh & Phát triển ngày 29/12/2021

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng trong bối cảnh CMCN 4.0. Dịch Covid – 19 góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ và nhanh hơn.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9