TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 27,462 người đã xem bài viết này!

KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ VỀ THÀNH TÍCH TRIỂN KHAI CẦU TRUYỀN HÌNH PHỤC VỤ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Giám đốc VNPT Đà Nẵng vừa có quyết định khen thưởng cho Trung tâm Điều hành Thông tin và 5 Trung tâm Viễn thông khu vực về thành tích phục vụ phiên Hội nghị truyền hình trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Mức thưởng mỗi đơn vị nhận được là 03 triệu đồng. Tổng kinh phí khen thưởng 18 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ khen thưởng của VNPT Đà Nẵng.


VNPT luôn đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước

Trước đó, các đơn vị đã hết sức khẩn trương và chu đáo trong việc tổ chức triển khai các kênh truyền dẫn, lắp đặt thiết bị với một khối lượng lớn; đảm bảo an toàn thông tin cho phiên Hội nghị truyền hình trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên phạm vi toàn quốc vào ngày 27-28/3.


Các chiến binh xanh luôn cần mẫn trên mọi nẻo đường

Đây là lần đầu tiên, gần 1 triệu cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong cả nước được học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua hình thức trực tuyến tại gần 7.500 điểm cầu trên cả nước. Nhiều nơi đã được tổ chức tới tận cấp xã. Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt duy nhất. Lần đầu tiên, thời gian nghị quyết của Trung ương đến cơ sở diễn ra chỉ trong 02 ngày. Trước kia, việc này có khi phải mất tới cả năm.

Những người quán triệt nghị quyết là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người trực tiếp tham gia xây dựng văn kiện. Điều này không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn trong việc học tập, mà còn giúp cho nhận thức về các nội dung được đề cập trong nghị quyết được sâu sắc hơn.

VNPT nói chung và VNPT Đà Nẵng nói riêng tự hào được đồng hành cùng đất nước trong sự kiện trọng đại này./.

Cách Tân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9