TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 28,103 người đã xem bài viết này!

Ông Huỳnh Quang Liêm làm Tổng Giám đốc VNPT

Sáng ngày 12/7, tại Hà Nội, Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp và Tập đoàn VNPT đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức vụ Thành viên HĐTV,  Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.


Trước đó, ngày 08/7/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT. Tiếp đó, ngày 12/7/2021, Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn.


Ông Nguyễn Hoàng Anh trao quyết định cho ông Huỳnh Quang Liêm

Ông Huỳnh Quang Liêm đã có 29 năm công tác tại VNPT. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm đã trải qua nhiều vị trí quan trọng. Từ năm 2012 đến 2014, ông giữ chức Phó Giám đốc VNPT Tp. Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2014 - 2017, ông là Giám đốc VNPT Tp.HCM và là Trưởng đại diện VNPT tại Tp. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 3/2017, ông Huỳnh Quang Liêm được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT phụ trách lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số của VNPT, đây lĩnh vực phát triển mũi nhọn, quan trọng của VNPT sau tái cơ cấu. Ngày 15/3/2021, ông Huỳnh Quang Liêm đã được Hội đồng thành viên VNPT giao nhiệm vụ quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm người đại diện theo pháp luật của VNPT.

Đi lên từ cơ sở, trải qua rất nhiều vị trí khác nhau tại VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm luôn hành động quyết liệt với tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực cùng Ban Tổng Giám đốc VNPT chỉ đạo, điều hành VNPT vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là đã thực hiện tái cơ cấu VNPT thành công, tiếp tục củng cố  vị thế của VNPT - một tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực trong lĩnh vực VT-CNTT, khẳng định mạnh mẽ vai trò dẵn dắt của VNPT trong xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam trong mấy năm vừa qua.

Phát biểu tại lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp đã chúc mừng tân Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm và bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm và sự tôi rèn đó, Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm sẽ cùng với tập thể ban lãnh đạo Tập đoàn VNPT, tạo được sự đoàn kết một lòng, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Tập đoàn VNPT hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về tài chính, quản trị, cổ phần hóa doanh nghiệp, triển khai mạng 5G và đặc biệt là chuyển đổi số trong các năm tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng giám đốc Huỳnh Quang Liêm chia sẻ, trong những năm gần đây, VNPT đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên con đường tái cơ cấu và tiên phong tham gia vào các chương trình chuyển đổi số quốc gia. VNPT đã có những sự thay đổi, những sự quyết tâm, nỗ lực và qua đó đã có những kết quả và thành tựu đáng kể. Trong hơn 5 năm qua, VNPT luôn là doanh nghiệp có được kết quả tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng bình quân trên 15%/năm, đảm bảo doanh thu và tăng trưởng thu nhập cho người lao động, thương hiệu VNPT được giữ vững và phát triển mạnh mẽ. Sự chuyển hướng của Tập đoàn trong cung cấp DV số cho quốc gia đã mang lại nhiều thành quả đáng kể, lan tỏa từ TW, Bộ ngành đến các địa phương, đã đưa vị thế của Tập đoàn VNPT lên một bước tiến rất dài.


Ông Phạm Đức Long trao quyết định cho ông Huỳnh Quang Liêm

Trong khát vọng Việt Nam về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Tập đoàn VNPT xác định cho mình sứ mạng là hạt nhân năng động nhất, sáng tạo nhất trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược VNPT4.0 cũng đã định vị VNPT phải trở thành doanh nghiệp công nghệ cung cấp dịch vụ số hàng đầu ở Việt Nam, tiên phong dẫn dắt triển khai chuyển đổi số. Đây là định hướng rất quan trọng để đưa VNPT trở lại vị thế dẫn đầu trong thời kỳ mới, trong không gian mới của thời đại số. Bởi vậy, vai trò và tầm nhìn của “thuyền trưởng” Huỳnh Quang Liêm trong giai đoạn phát triển này của VNPT là hết sức quan trọng./.

Cách Tân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9