TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 28,856 người đã xem bài viết này!

ÔNG VÕ NGUYỄN CÔNG THÀNH GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG

Ông Võ Nguyễn Công Thành vừa được Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công nhận là Phó Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng thay cho ông Nguyễn Phú Hùng.


Theo đó, ngày 27/11/2020, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Chủ tịch Bùi Văn Hoan đã ký Quyết định số 463/QĐ-CĐVNPT-CS công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022 (có hiệu lực kể từ ngày ký).


Ông Võ Nguyễn Công Thành

Trước đó, ông Nguyễn Phú Hùng – nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng vì lý do cá nhân có đơn xin nghỉ chế độ mất việc làm và đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chấp nhận cho nghỉ chế độ từ ngày 01/11/2020.

Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng Hiện có 09 Công đoàn CSTV, 05 công đoàn bộ phận với 42 tổ công đoàn. Tổng số đoàn viên là 521 người. Về trình độ đội ngũ: Trên đại học chiếm 8%; Đại học 51%; Cao đẳng 3%; Trung cấp 3%; Công nhân sơ cấp 35%, không có lao động chưa qua đào tạo.


Chủ tịch Công đoàn BCVT Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Hùng

Trong những năm qua, Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, quan tâm đến yếu tố phát triển con người, quyền dân chủ trong doanh nghiệp, phối hợp rất tốt với Chuyên môn để triển khai các chương trình SXKD cũng như các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động. Nhiệm kỳ này, Công đoàn cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì./.

Cách Tân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9