TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 14,789 người đã xem bài viết này!

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu các quy định về BSC/KPI”

Thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt về việc tuyên truyền pháp luật trong Tập đoàn VNPT. Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định về BSC/KPI tới toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động, ngày 04/5/2017 Công đoàn VNPT đã có công văn số 179/KH-CĐVNPT về phát động cuộc thi “Tìm hiểu các quy định về BSC/KPI” của Tập đoàn VNPT.

 


Logo cuộc thi

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến những quy định của Tập đoàn về BSC/KPI tới toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động để nắm bắt, hiểu và thống nhất về tư tưởng, hành động, nhằm đạt được hiệu quả công việc cao nhất, góp phần nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động. Văn bản đã yêu cầu Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc tổ chức triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.
Đối tượng là đoàn viên Công đoàn VNPT thuộc 63 Công đoàn VNPT tỉnh, thành phố, Công đoàn TCT VNPT-Vinaphone, TCT VNPT-Net, TCT VNPT-Media, VNPT-I, Trung tâm R&D, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn (tính đến ngày 31/03/2017). Thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc (theo quyết định của Công đoàn VNPT) không được tham gia dự thi.

Đầu mối đơn vị tham gia thi và xét trao thưởng: Công đoàn VNPT tỉnh, thành phố, VNPT-I: 64 đơn vị; Công đoàn Trung tâm R&D ghép chung với Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; Công đoàn Cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn VNPT-Vinaphone, Công đoàn VNPT-Net, Công đoàn VNPT-Media, những Công đoàn cơ sở thành viên có dưới 50 đoàn viên sẽ ghép chung với Công đoàn Cơ quan các Tổng Công ty.

Nội dung bao gồm kiến thức chung và các quy định của Tập đoàn về BSC/KPI. Tài liệu cuộc thi được gửi qua AIS và qua phần mềm cuộc thi (chỉ những bài dự thi đăng ký bằng email VNPT mới được khai thác tài liệu).

Hình thức: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên website: http://congdoan.vnpt.vn; bài dự thi bao gồm có 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm, mỗi câu có các phương án trả lời (có 01 đáp án đúng) được lấy ngẫu nhiên từ bộ ngân hàng câu hỏi và 01 câu hỏi khảo sát (không có đáp án đúng, không tính điểm và thời gian, câu trả lời được bảo mật).
Cách thức thi: Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 01 bài dự thi; Bài vi phạm quy chế thi: thí sinh tham gia 02 bài dự thi trở lên, thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ.

Thời gian thi Từ 00:00” ngày 20/5 đến 24:00” ngày 20/6/2017; tổng kết trao giải trong tháng 06/2017, thi sinh có thể tham gia thi thử trước trước ngày thi chính thức 5 ngày./.
Chi tiết: hướng dẫn thi


Ban Tổ chức cuộc thi
(Theo http://congdoan.vnpt.vn/) 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9