TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 25,283 người đã xem bài viết này!

Thành ủy Đà Nẵng làm việc với VNPT Đà Nẵng về tình hình thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XII

Sáng 02/6, Đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu có buổi làm việc với Đảng ủy VNPT Đà Nẵng nhằm nắm bắt kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Cùng dự buổi làm việc, phía Thành ủy còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng. Phía VNPT Đà Nẵng có các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc cùng dự.


Đ/c
Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Lắm - Phó Bí thư Đảng ủy VNPT Đà Nẵng cho biết công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết TW4 được Ban Thường vụ Đảng ủy VNPT Đà Nẵng và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Các tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm hoạt động của mỗi đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm theo hướng dẫn của Thành ủy và Đảng ủy. Qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình về thực hiện Nghị quyết TW 4 nhận thấy hầu hết cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, các đoàn thể và người lao động có sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, trách nhiệm cá nhân của mỗi đảng viên, thể hiện rõ tính tự giác trong xử lý, điều hành, kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tại buổi làm việc, đ/c Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Đảng ủy VNPT Đà Nẵng trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, quy định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể các đồng chí cấp ủy trực tiếp theo dõi, phụ trách từng lĩnh vực, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức Đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt; Công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4trong toàn Đảng bộ nhìn chung nghiêm túc, bảo đảm tiến độ yêu cầu...


Đ/c Vũ Trường Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế của Đảng ủy VNPT Đà Nẵng cần khắc phục như: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số Chi, Đảng bộ cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; vai trò, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thể hiện chưa rõ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn thực hiện lồng ghép nhiều nội dung nên hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại các cấp ủy đi vào hoạt động theo mô hình mới còn lúng túng, chưa hiệu quả...

Kết luận buổi làm việc, Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy VNPT Đà Nẵng cần tập trung vào một số nội dung cụ thể như: rà soát các chương trình, kế hoạch công tác để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy VNPT Đà Nẵng chú trọng hơn việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới, tập trung vào quần chúng ưu tú có bản lĩnh, năng lực, nhiệt huyết, uy tín, có nguyện vọng tha thiết được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý Đảng ủy VNPT cần tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đào tạo; tập trung phát triển tổ chức Đảng, đảng viên tại các đơn vị trực thuộc, bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần; tăng cường phát triển đảng viên là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy VNPT tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược VNPT 4.0 chuyển dịch từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỷ nguyên số, trong đó tập trung các dịch vụ có giá trị tăng cao, dịch vụ tài chính số, truyền thông, công nghệ thông tin; tiếp tục chuyển đổi mô hình theo hướng nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; Phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng phục vụ triển khai Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025; đồng hành cùng thành phố trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay...

Cách Tân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9