TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 4,928 người đã xem bài viết này!

Thành Phố Đà Nẵng hợp tác với VNPT xây dựng Thành phố thông minh

Chiều 6-8, tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết Biên bản hợp tác về triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020.
UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018 – 2010Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu trong lễ ký kết

Biên bản hợp tác này là triển khai chi tiết của Thỏa thuận hợp tác về Công nghệ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2014-2020 ký kết ngày 8-12-2014 giữa UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT).


TP Đà Nẵng và Tập đoàn VNPT tổ chức ký kết hợp tác xây dựng Thành phố thông minh 

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, việc hợp tác này nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Thành phố thông minh tại Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 15-12-2017 của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Kiến trúc tổng thể xây dựng TPTM tại Đà Nẵng (Quyết định 164/QĐ-UBND ngày 11-1-2018); cũng như triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đà Nẵng (cùng với Hà Nội, TPHCM) tham gia mạng lưới các Thành phố thông minh ASEAN,.. và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố an ninh, thân thiện, an bình, hấp dẫn và đáng sống.Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dự và phát biểu tại buổi lễ ký kết

Trong những năm qua, Tập đoàn VNPT đã phối hợp với các Sở ban ngành của TP Đà Nẵng triển khai cung cấp các dịch vụ viễn thông đáp ứng mọi yêu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn TP Đà Nẵng; hỗ trợ triển khai Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, Hệ thống thông tin điều hành họp của Hội đồng nhân dân thành phố,...Lãnh đạo TP Đà Nẵng đánh giá cao sự hợp tác giữa Đà Nẵng và VNPT trong giai đoạn 2014-2018

Đặc biệt, Tập đoàn VNPT thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo thành phố, trong phòng chống thiên tai, trong tổ chức các sự kiện lớn như: ABG5, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017,…Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Lãnh đạo Tập đoàn VNPT 

Trong giai đoạn 2018-2020, ngoài việc tiếp tục duy trì và triển khai hệ thống viễn thông – CNTT như đã hợp tác, Tập đoàn VNPT hỗ trợ UBND TP Đà Nẵng sử dụng chung hạ tầng cống bể ngầm hiện có để triển khai các hệ thống thông tin, phục vụ xây dựng thành phố thông minh; triển khai các ứng dụng thông minh cụ thể trong các lĩnh vực giao thông thông minh, an ninh công cộng, du lịch, tài nguyên và môi trường, nông lâm ngư,…

Việc hợp tác triển khai Thành phố thông minh tại Đà Nẵng cũng góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn VNPT tại TP Đà Nẵng và trên toàn quốc.Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng (trái) và ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác

Trên cơ sở thành công của triển khai Chính quyền điện tử, thành công trong thí điểm các ứng dụng thông minh trong thời gian qua, TP Đà Nẵng quyết định triển khai xây dựng Thành phố thông minh qua việc ban hành Kiến trúc tổng thể vào đầu năm 2018 và đang xây dựng, sẽ ban hành Đề án xây dựng Thành phố thông minh vào cuối năm 2018 với các dự án, kinh phí cụ thể.

Để xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng thành công, hiệu quả, ngoài việc tham mưu và triển khai của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP Đà Nẵng,... cần sự hợp tác của các tập đoàn CNTT nhằm tiếp cận các công nghệ, giải pháp phù hợp và kinh nghiệm triển khai. Tập đoàn VNPT là một trong các đối tác như Viettel, FPT,... mà UBND TP Đà Nẵng ưu tiên lựa chọn. 

Quan điểm, chủ trương, phương pháp trong triển khai xây dựng Thành phố thông minh của TP Đà Nẵng là “Đa đối tác - Một nền tảng - Một Hạ tầng - Một Chính sách - Đa Ứng dụng”, do vậy việc triển khai của Đà Nẵng mở cho nhiều đối tác, nhiều ứng dụng khác nhau; không trùng lắp nội dung hợp tác với các đối tác khác tham gia triển khai và bảo đảm các ứng dụng triển khai theo một Khung kiến trúc thống nhất, có kết nối và tương thích với nhau. UBND thành phố bảo đảm việc hợp tác trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, bảo đảm lợi ích của tất cả các bên và trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Tập đoàn VNPT đã làm chủ nhiều sản phẩm thông minh và hợp tác với nhiều tỉnh, thành trong triển khai chính quyền điện tử, Thành phố thông minh. Đặc biệt, VNPT đang đặt mục tiêu chiến lược đón đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nên bảo đảm triển khai hiệu quả, thành công các nội dung hợp tác với UBND TP Đà Nẵng trong xây dựng Thành phố thông minh.


Mục tiêu và nội dung hợp tác xây dựng Thành phố thông minh giữa UBND TP Đà Nẵng và VNPT

I. MỤC TIÊU

1. Hợp tác triển khai và thực hiện một số nội dung trong Đề án xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng (tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 25//3/2014), Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại Đà Nẵng (tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018) và các chương trình, đề án của Thành phố Đà Nẵng có liên quan về xây dựng thành phố thông minh; góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, phát triển kinh tế và quản lý đô thị bền vững.

2. Bảo đảm phát triển hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin trong xây dựng thành phố thông minh, xây dựng chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn VNPT tại thành phố Đà Nẵng.

II. NỘI DUNG HỢP TÁC

1. Tiếp tục duy trì và triển khai hệ thống, dịch vụ Viễn thông - CNTT của Tập đoàn VNPT đã triển khai trong giai đoạn 1 (2014 – 2018 ), đặc biệt các dịch vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; đặc biệt là trong ứng cứu sự cố, giảm nhẹ thiên tai, các tình huống khẩn cấp khi có yêu cầu của lãnh đạo TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng UBND thành phố hoặc Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Tập đoàn VNPT hỗ trợ UBND TP Đà Nẵng sử dụng chung hạ tầng cống bể ngầm hiện có để triển khai các hệ thống thông tin, phục vụ xây dựng thành phố thông minh.

3. Bố trí nguồn lực cùng UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, triển khai các ứng dụng/hệ thống thông minh trong lĩnh vực: giao thông, an ninh công cộng, du lịch, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp,… không trùng lắp với các nội dung, chương trình, dự án UBND thành phố đã, đang triển khai


NGUYÊN KHÔI - NGỌC PHÚC (Trích theo http://www.sggp.org.vn)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9