TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 25,507 người đã xem bài viết này!

UBND Thành phố Đà Nẵng khen thưởng tập thể và cá nhân VNPT Đà nẵng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng dân quan tự vệ giai đoạn 2009-2017

Luật Dân quân tự vệ (DQTV) số  43/2009/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009. Qua 8 năm triển khai thực hiện Luật DQTV đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Ngày 16/8/2017, tại nhà văn hóa Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng (số 04 Lê Duẩn), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2009 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. Cùng tham gia Hội nghị ngoài các Lãnh đạo sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang còn có Lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

 

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố  - Chủ trì Hội nghị

Đối với VNPT Đà Nẵng, đơn vị trực thuộc Cụm tự vệ Khối Doanh nghiêp. Trong 8 năm qua, đã triển khai thực hiện công tác QP-QSĐP tại đơn vị đúng các quy định của Luật DQTV và đạt được những kết quả:

- Xây dựng, ban hành Nghị quyết cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của Đảng bộ và điều kiện SXKD từ đó lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

- Nhờ làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị nên tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, tự vệ, công nhân viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; gắn bó với đơn vị, tích cực tham gia các phong trào và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Tham gia tốt các hội thi, hội thao do Bộ CHQS thành phố tổ chức.

- Xây dựng và triển khai tốt các kế hoạch về công tác QP-QSĐP theo quy định.

- Đăng ký, quản lý tốt công dân trong độ tuổi tham gia DQTV; DBĐV và QNDB.

- Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; định kỳ tổ chức luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan.

- Đảm bảo tốt chế độ chính sách cho LLTV tại đơn vị…

Tại Hội nghị, UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng DQTV giai đoạn 2009-2017. Trong đó VNPT Đà Nẵng nhận 01 bằng khen cho tập thể và 01 bằng khen cho cá nhân ông Nguyễn Công Quyền – Phó chỉ huy Ban CHQS VNPT Đà Nẵng.

 

Ông Nguyễn Nho Túy – Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng – Nhận bằng khen tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Công Quyền – Chỉ huy phó Ban CHQS VNPT Đà Nẵng – Nhận bằng khen tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã tổng kết một số hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Luật DQTV và các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, đặc biệt là các đề xuất đối với lực lượng dân quân biển phù hợp với tình hình mới. Đó cũng là cơ sở để kiến nghị sửa đổi một số nội dung của Luật DQTV trong thời gian đến./.  

                                                                                             Nguyễn Công QuyềnCÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9