TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 24,767 người đã xem bài viết này!

Viễn thông Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn công tác BHLĐ và lớp huấn luyện AT VSLĐ năm 2014

Thực hiện Chương trình công tác AT-VSLĐ, PCCN năm 2013 của Viễn thông Đà Nẵng; để nâng cao hiệu quả công tác BHLĐ, PCCN đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, Viễn thông Đà Nẵng tổ chức các lớp tập huấn công tác BHLĐ và lớp huấn luyện AT VSLĐ năm 2014.


Lớp I học ngày 26/02/2014, đối tượng tập huấn BHLĐ, PCCN gồm 212 học viên là các cán bộ quản lý của Viễn thông Đà Nẵng gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng, phó các phòng, Trung tâm, Đài viễn thông, Tổ trưởng tổ viễn thông, cửa hàng trưởng của các đơn vị trực thuộc và tương đương; toàn thể CB-CNV thuộc khối Văn phòng Viễn thông Đà Nẵng.

Nội dung tập huấn bao gồm các chính sách pháp luật về ATLĐ, VSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ ở cơ sở; các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; hướng dẫn thực hiện công tác PCCN tại cơ sở; sau khi kết thúc khóa tập huấn các học viên tham gia thảo luận và làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả.

Lớp II và lớp III được học trong 02 ngày 27- 28/02/2014 cho 350 học viên là các đối tượng lao động làm việc ở môi trường có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao bao gồm: Công nhân làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ (Công nhân lắp đặt, bảo dưỡng, xử lý đường dây thuê bao và thiết bị đầu cuối; công nhân nguồn điện, công nhân lái xe…ở các đơn vị trực thuộc); CB-CNV Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Nội dung huấn luyện: Các chính sách pháp luật về ATLĐ, VSLĐ; Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ; Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ; Kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ; Xử lý các tình huống sự cố xảy ra trong sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động; kết thúc đợt tập huấn có làm bài kiểm tra và chấm điểm.

Tất cả các lớp tập huấn đều do Giảng viên của Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung và Cán bộ của Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng giảng dạy.

  

                                                                                                                                                                                          Cẩm Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9