TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 21,014 người đã xem bài viết này!

Viễn thông Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công nhân viên chức năm 2013

Ngày 25/04/2013, Viễn thông Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu CNVC năm 2013 với sự tham dự của hơn 110 đại biểu, đại diện cho 778 CBCNV Viễn thông Đà Nẵng.

Tại đại hội, Ông Lương Hồng Khanh - Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CNVC năm 2012, Phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp tổ chức SXKD năm 2013.


Báo cáo nêu rõ, năm 2012, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông – CNTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhưng với ý thức trách nhiệm, tinh thần nỗ lực vượt khó và sự đoàn kết gắn bó của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn đơn vị nên Viễn thông Đà Nẵng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cấp trên giao. Nhiều phong trào thi đua đã được toàn thể CBCNV hưởng ứng như: Phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Đóng  góp nhỏ, hiệu quả lớn; Sáng tạo trong kinh doanh; Sáng tạo VNPT; Người VNPT dùng dịch vụ VNPT; Người bán hàng giỏi …đã góp phần tạo nên khí thế, tinh thần lao động hăng say sáng tạo làm tăng hiệu quả trong hoạt động SXKD.


 Năm 2013, Viễn thông Đà Nẵng  tiếp tục ôn định bộ máy SXKD theo mô hình mới, rà soát và điểu chỉnh những bất hợp lý để mô hình tổ chức mới đạt hiệu quả; Tối ưu hóa mạng lưới, tăng cường thực hành tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản, đảm bảo các hoạt động tài chính minh bạch, lành mạnh và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp về Tập đoàn và nộp thuế theo đúng quy định, chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định cho CB-CNV, tiếp tục phát động các đợt thi đua hiệu quả, thiết thực nhằm động viên toàn thể CB-CNV quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Thỏa ước Lao động tập thể và các quy chế


   
   Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn VNPT Đà Nẵng ký thỏa ước lao động tập thể

 

Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất ban hành Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế: Quy chế cử người đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước; Quy chế về sử dụng và quản lý quỹ phúc lợi; Quy chế về quản lý và sử dụng quỹ chính sách xã hội. Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí đủ tiêu chuẩn tham gia Ban thanh tra nhân dân Viễn thông Đà Nẵng nhiệm kỳ 2013-2015. 100% đại biểu dự Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội/.

Hồng Thúy

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9