TIN TỨC > TIN CHUYÊN NGÀNH

Có 5,817 người đã xem bài viết này!

Viễn thông Đà Nẵng, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Đà Nẵng được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc và Bằng khen về thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2017

Ngày 18/5/2018, Khối Thi đua các Doanh nghiệp Trung ương 2 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tại Hội nghị, VNPT Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua Xuất sắc, TTKD VNPT- Đà Nẵng được tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động SXKD năm 2017. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quý Đức – Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng; các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối TĐTW2.


 

  

Viễn thông Đà Nẵng nhận Cờ Thi đua xuất sắc

 

TTKD VNPT-Đà Nẵng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP

Khối Thi đua các Doanh nghiệp Trung ương 2 gồm 25 đơn vị thành viên, Tổng Công ty Quản lý Bay Miền Trung là Khối trưởng nhiệm kỳ 2017-2019; Các đơn vị thuộc khối hoạt động trên nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và bưu chính - viễn thông. Với những đặc thù nhất định, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp cổ phần và công ty TNHH.

 

Viễn thông Đà Nẵng Ký giao ước Thi đua

 

 TTKD VNPT - Đà Nẵng  Ký giao ước Thi đua

 

 

Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị

 

Trong năm 2017, Viễn thông Đà Nẵng và Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống CBCNV và chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, được Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017; Ngoài ra Viễn thông Đà Nẵng được UBND Thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen về thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành thông tin truyền thông TP Đà Nẵng năm 2017, Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức và phục vụ Tuần lễ cấp cap APEC Việt nam 2017 tại Đà Nẵng, Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2017, Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCCC năm 2017; Bộ TTTT tặng Bằng khen về thành tích trong công tác triển khai các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017; Bộ Công An tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

 

Lê Văn Dũng


CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9