TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 20,624 người đã xem bài viết này!

VNPT Đà Nẵng tập huấn Bộ luật Lao động năm 2012

Để triển khai phổ biến Bộ luật lao động mới cho toàn thể CB-CNV nắm bắt và thực hiện, trong các ngày 7/6, 8/6 và ngày 22/6/2013, Viễn thông Đà Nẵng tổ chức tập huấn Bộ luật lao động năm 2012 cho hơn 500 CBCNV toàn đơn vị.

Bộ luật Lao động năm 2012 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2013. Bộ luật Lao động năm 2012 có 17 chương, 242 điều, tăng 23 điều so với Bộ luật cũ. Tại hội nghị, các cán bộ được phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2012 như: chính sách của Nhà nước về lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý Nhà nước về lao động, hợp đồng lao động; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước tập thể; chế độ tiền lương; điều kiện sử dụng lao động làm thêm giờ; kỷ luật lao động; quy định an toàn, vệ sinh lao động; quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số đối tượng lao động khác; quy định về bảo hiểm xã hội; trình tự giải quyết tranh chấp lao động… Đặc biệt là một số điểm sửa đổi cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2012 như lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng, đối với LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người làm công tác quản lý có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm;  thời gian làm thêm giờ, chính sách tiền lương và mức lương tối thiểu, vấn đề giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật, trách nhiệm của công đoàn, vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp. Những quy định mới của Bộ luật nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong đào tạo, tuyển dụng, sử dụng lao động và các chế độ khác…

Lớp tập huấn đã thực sự giúp đội ngũ CBCNV nắm chắc các nội dung của Bộ luật Lao động 2012 để tổ chức triển khai thực hiện cũng như giám sát việc thực hiện tại đơn vị được tốt hơn./.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9