DỊCH VỤ

Giới thiệu dịch vụ Web Hosting

Web hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp,www, nơi đó khách hàng có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu của mình trên không gian đó. Lý do khách hàng phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP) , còn như nếu khách hàng truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy khách hàng luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của khách hàng không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.

Ðể Website của bạn đến được với mọi người, tồn tại và phát triển bạn phải thuê máy chủ để duy trì website của mình

Vui lòng liên hệ trực tiếp:

Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Trung tâm Kinh doanh VNPT- Đà Nẵng

Hotline: 0236.3823456
0914040123

Để được tư vấn sử dụng dịch vụ với giá cước ưu đãi nhất.

.

 

GIÁ CƯỚC

TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

Trần Kim Quang - Một tấm gương mẫu mực

Vốn công tác tại khối văn phòng từ khi mới ra trường, nhưng năm 2012, khi Viễn thông Đà Nẵng thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy, anh Quang đã được Giám đốc tin tưởng điều động về tăng cường cho đơn vị trực tiếp sản xuất, giữ cương vị Phó Trung tâm FTTx

XEM TIẾP