DỊCH VỤ

BẢNG CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ FIBERVNN VÀ MYTV TỪ NGÀY 01/08/2016

1- Gói tích hợp FiberVNN+MyTV

Stt

Tên gói cước

Tốc độ tối đa DV FiberVNN (download/upload)

Gói cước MyTV (tích hợp)

Mức giá cước trọn gói (chưa có VAT)

Địa chỉ IP

Cơ cấu giá gói

1

GTH10-S

10Mbps/10Mbps

Silver

183.000

IP động

FiberVNN : 135.000

MyTV : 48.000

2

GTH10-SHD

10Mbps/10Mbps

Silver HD

200.000

IP động

FiberVNN : 135.000

MyTV : 65.000

3

GTH10-G

10Mbps/10Mbps

Gold 

230.000

IP động

FiberVNN : 135.000

MyTV : 95.000

4

GTH10-GHD

10Mbps/10Mbps

Gold HD

240.000

IP động

FiberVNN : 135.000

MyTV : 105.000