DỊCH VỤ

Bảng giá cước dịch vụ VP Data 2019


TT

Gói cước VP Data

VP 0

VP2

VP3

VP4

I

Giá gói (VND/tháng)                ¨   1 tháng

KH trả cước theo chu kì:         ¨   6 tháng

                                                    ¨ 12 tháng

¨   235.000

¨ 1.339.500

¨ 2.538.000

¨  275.000

¨ 1.567.500

¨  2.970.000

¨ 298.000

¨ 1.698.600

¨ 3.218.400

¨ 398.000

¨2.268.600

¨4.298.400

1

Dịch vụ Fiber vnn

30Mb

40Mb

50Mb

30Mb

2

Dung lượng Data dùng chung cho di động Vinaphone trong nhóm

9 GB

12 GB

16 Gb

15 GB

2.1

Data cấp phát/ 01 lần/ 01 thành viên

(không bao gồm chủ nhóm)

Tùy biến theo quy định mới của gói GĐ/ VP data từ 01.04.2018

2.2

Số lần dk thành viên di động miễn phí

 (không bao gồm dk Tb chủ nhóm)

3

4

4

5

2.3

Số lượng thành viên tối đa trong nhóm

(bao gồm chủ nhóm)

6

6

8

30

2.4

S lượng TB c định thành viên miễn phí

(cộng thêm ngoài số lượng thành viên tối đa)

2

2

3

3

II

Các ưu đãi khác khi tham gia Gói VP Data

1

Thoại trong nhóm

- Miễn phí cuộc gọi giữa các thuê bao di động và cố định tham gia gói cước VP Data.

- Đối với thành phần cố định: Được sử dụng các cuộc gọi nội nhóm (không giới hạn thời lượng/cuộc, giới hạn tổng thời lượng 500 phút/TB/tháng).

- Thành phần cố định bao gồm các hướng thuê bao cố định gọi đi thuê bao cố định và thuê bao cố định gọi đi thuê bao di động trong nhóm

3

Ứng dụng bảo mật Fsecure

Miễn phí 1 account Fsecure trong 12 tháng

 

 

TT

Gói cước VP Data

VP 5

     VP10

VP15

VP20

I

Giá gói (VND/tháng)                ¨   1 tháng

KH trả cước theo chu kì:         ¨   6 tháng

                                                    ¨ 12 tháng

¨   568.000

¨ 3.237.600

¨ 6.134.400

¨  768.000

¨ 4.377.600

¨ 8.294.400

¨ 1.098.000

¨ 6.258.600

¨ 11.858.400

¨ 1.268.000

¨ 7.227.600

¨ 13.694.400

1

Dịch vụ Fiber vnn

40Mb

50Mb

(40Mb trong nước, 512 Kbp quốc tế)

(50Mb trong nước, 512 Kbp quốc tế)

2

Dung lượng Data dùng chung cho di động Vinaphone trong nhóm

20 Gb

50 Gb

70 Gb

90 Gb

2.1

Data cấp phát/ 01 lần/ 01 thành viên

(không bao gồm chủ nhóm)

Tùy biến theo quy định mới của gói GĐ/ VP data từ 01.04.2018

2.2

Số lần dk thành viên di động miễn phí

 (không bao gồm dk Tb chủ nhóm)

10

20

33

45

2.3

Số lượng thành viên tối đa trong nhóm

(bao gồm chủ nhóm)

30

50

80

200

2.4

S lượng TB c định thành viên miễn phí

(cộng thêm ngoài số lượng thành viên tối đa)

3

3

5

5

II

Các ưu đãi khác khi tham gia Gói VP Data

1

Thoại trong nhóm

- Miễn phí cuộc gọi giữa các thuê bao di động và cố định tham gia gói cước VP Data.

- Đối với thành phần cố định: Được sử dụng các cuộc gọi nội nhóm (không giới hạn thời lượng/cuộc, giới hạn tổng thời lượng 500 phút/TB/tháng).

- Thành phần cố định bao gồm các hướng thuê bao cố định gọi đi thuê bao cố định và thuê bao cố định gọi đi thuê bao di động trong nhóm

2

SMS Brandname

- Miễn phí 1000 SMS nội mạng/ tháng – trong vòng 03 tháng đầu khi đăng ký dịch vụ SMS Brandname, sử dụng vượt sẽ tính cước theo quy định hiện hành.

- Đối với KH sử dụng SMS CSKH hoặc SMS Quảng cáo: được sử dụng 1000SMS nội mạng.

- Đối với KH sử dụng đồng thời SMS CSKH và Quảng cáo trến 1 hoặc 2 Brandname: được sử dụng mỗi loại 500SMS.

3

Ứng dụng bảo mật Fsecure

Miễn phí 3 account Fsecure trong 12 tháng

Miễn phí 5 account Fsecure trong 12 tháng