DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ CƯỚC ĐỐI NỐI HÒA MẠNG DỊCH VỤ ĐTCĐ, GPHONE TỪ NGÀY 01/01/2017

I

Dịch vụ ĐTCĐ, Gphone

1

Gphone

 

 

 

-      VNPT Đà Nẵng trang bị máy điện thoại Gphone.

-      SIM Gphone

500.000

50.000

0

2

ĐTCĐ

 

 

 

2.1

Lắp trên đường dây có sẵn

100.000

0

0

2.2

Lắp trên đường dây mới

200.000

100.000

0


( BAN HÀNH TẠM THỜI THEO QĐ SỐ 25/QĐ-TTKD ĐNG-ĐHNV NGÀY 01/01/2017)