DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ CƯỚC ĐỐI NỐI HÒA MẠNG DỊCH VỤ FIBERVNN TỪ NGÀY 01/01/2017

                                     Cước đấu nối hòa mạng : ĐVT: đồng/thuê bao/lần

STT

Hình thức đăng ký

Không cam kết

Cam kết 12 tháng

Cam kết 18 tháng

I.

Dịch vụ FiberVNN

1

Khách hàng FiberVNN đăng ký mới

2.000.000

1.000.000

 0

2

Khách hàng đăng ký FiberVNN và tham gia gói trả trước từ 6 tháng trở lên/ Khách hàng đang sử dụng Internet DNK chuyển sang FiberVNN/ Khách hàng MegaVNN đã sử dụng từ 12 tháng trở lên chuyển sang FiberVNN

1.000.000

0

0

( BAN HÀNH TẠM THỜI THEO QĐ số 25/QĐ-TTKD ĐNG-ĐHNV ngày 01/01/2017)