DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ CƯỚC ĐỐI NỐI HÒA MẠNG DỊCH VỤ MYTV TỪ NGÀY 01/01/2017

I

Dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang (không dùng internet)

1

Đăng ký mới từ 1 đến 2 thuê bao MyTV trên đường dây cáp quang

Không cung cấp

Không cung cấp

3.000.000

2

Khách hàng đăng ký từ 3-5 thuê bao MyTV trên đường dây cáp quang

3.000.000

1.500.000

500.000

3

Các trường hợp khác

TTKD phối hợp TTTVT khảo sát, thống nhất phương án thiết lập và đề xuất mức áp dụng chung hoặc theo từng trường hợp cụ thể

V

Lắp MyTV trên đường dây cáp đồng mới (không dùng internet)

1

- Không trang bị Router

200.000

100.000

0

2

- Trang bị Router

400.000

200.000

0

VI

Cước hoà mạng Gói cước tích hợp-có sử dụng Internet (đồng/quang)

Chỉ thu cước hòa mạng theo dịch vụ FiberVNN hoặc MegaVNN


( BANH HÀNH TẠM THỜI THEO QĐ SỐ 25/QD-TTKD ĐNG-ĐHNV NGÀY 01/01/2017)