DỊCH VỤ

Bảng giá cước hòa mạng dịch vụ MegaVNN từ ngày 01/08/2017

STT

Hình thức đăng ký

Không cam kết

Cam kết 12 tháng

Cam kết 18 tháng


Dịch vụ MegaVNN

 

 

 

1

Lắp trên đường dây có sẵn (có sẵn dịch vụ ĐTCĐ hoặc MyTV)

 

 

 

 

- Không trang bị Router ADSL

0

 

 

 

- Trang bị Router ADSL 2 port không wifi

200.000

100.000

0

 

- Trang bị Modem Router Wifi

600.000

400.000

0

2

Lắp đặt mới đồng thời từ 2 dịch vụ trở lên (CĐ+MegaVNN, CĐ+MyTV, CĐ+MegaVNN+MyTV)

 

 

 

 

- Không trang bị Router ADSL

0

 

 

 

- Trang bị Router ADSL 2 port

200.000

100.000

0

 

- Trang bị  Router Wifi

600.000

400.000

0

3

Trả trước dịch vụ MegaVNN/MyTV 12 tháng trở lên, cam kết sử dụng 18 tháng: 0 đồng

 

 

 

Ban hàng theo CV số: 955/QĐ- TTKD ĐNG-ĐHNV ngày 24/7/2017