DỊCH VỤ

Bảng giá cước hòa mạng dịch vụ MyTV từ ngày 01/08/2017

STT

Hình thức đăng ký

Không cam kết

Cam kết 12 tháng

Cam kết 18 tháng

 

Dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang (không dùng internet)

1

Đăng ký mới từ 1 đến 2 thuê bao MyTV trên đường dây cáp quang

Không cung cấp

Không cung cấp

3.000.000

2

Khách hàng đăng ký từ 3-5 thuê bao MyTV trên đường dây cáp quang

3.000.000

1.500.000

500.000

3

Các trường hợp khác

P.BHKV/KHTCDN phối hợp TTTVT khảo sát, thống nhất phương án thiết lập và đề xuất mức áp dụng chung hoặc theo từng trường hợp cụ thể

 

Lắp MyTV trên đường dây cáp đồng mới (không dùng internet)

1

- Không trang bị Router

200.000

100.000

0

2

- Trang bị Router

500.000

200.000

0

 

Cước hoà mạng Gói cước tích hợp-có sử dụng Internet (đồng/quang)

Chỉ thu cước hòa mạng theo dịch vụ FiberVNN hoặc MegaVNN

 

 

 

 

 

Ban hành theo CV số: 955/QĐ- TTKD ĐNG-ĐHNV ngày 24/7/2017