DỊCH VỤ

Bảng giá cước sử dụng dịch vụ MegaVNN và MyTV từ ngày 06/07/2017

-Dịch vụ MegaVNN: (Ban hành theo CV Số 881/TTKD ĐNG-ĐHNV ngày 06/07/2017)

STT Gói cước Tốc độ truy cập Địa chỉ IP Mức cước (đ)
Tốc độ tối đa(download/upload) Tốc độ tối thiểu(download/upload) Phương thức trọn gói
1 Mega Basic 7 Mbps/512Kbps Không cam kết IP động 150,000
2 Mega Easy 9 Mbps/512Kbps Không cam kết 250,000
3 Mega Family 12 Mbps/640Kbps 256 Kbps/256 Kbps 350,000
4 Megacre 6 Mbps/640Kbps Không cam kết   100,000

Dịch vụ MyTV   

               -Silver              : 60,000 đ

               -SilverHD        : 80,000 đ

               -Gold               : 120,000 đ

               -Gold HD        : 135,000 đ

 Combo FiberVNN+ MyTV:

Stt

Tên gói cước

FiberVNN

MyTV

Giá cước (đồng- Chưa VAT)

1

FM16

16Mbps/16Mbps

Silver HD

220,000

2

FM24

24Mbps/24Mbps

Gold HD

285,000

 

STT

Gói cước

Tốc độ truy cập

Địa chỉ IP

Mức cước (đ)

Tốc độ tối đa

(download/upload)

Tốc độ tối thiểu

(download/upload)

Phương thức trọn gói

1

Mega Basic

7 Mbps/512Kbps

Không cam kết

IP động

150,000

2

Mega Easy

9 Mbps/512Kbps

Không cam kết

250,000

3

Mega Family

12 Mbps/640Kbps

256 Kbps/256 Kbps

350,000

4

Megacre

6 Mbps/640Kbps

Không cam kết

 

100,000