DỊCH VỤ

Giá cước dịch vụ Mail - Online

1. Cước cài đặt: (trả 01 lần sau khi ký hợp đồng dịch vụ)

  - Cước đăng ký tên miền

+ tencongty.vn                                             : 350.000 đ

+ têncôngty.com.vn                                      : 350.000 đ

+ têncôngty.org.vn                                        : 200.000 đ         

+ têncôngty.edu.vn                                        : 200.000 đ

+ têncôngty.net.vn                                         : 350.000 đ

+ têncôngty.com, têncôngty.net                      : 300.000 đ

+ têncôngty.org                                              : 300.000 đ

+ têncôngty.ptc.com.vn                                   : 150.000 đ

- Cước cài đặt                                                  : 100.000đ

 

2/ Cước thuê dung lượng và cước duy trì /01 năm (Trả hàng năm)

-     Cước thuê dung lượng

+ 5 khối mail đầu tiên : 60.000đ/tháng x 12 tháng

+ 5 khối mail tiếp theo: 45.000đ/tháng x 12 tháng

(dung lượng ổ cứng: 200MB/01 mail)   

-        Cước duy trì tên miền

+ tencongty.vn                                             : 480.000 đ

+ têncôngty.com.vn                                       : 350.000 đ

+ têncôngty.org.vn                                        : 200.000 đ         

+ têncôngty.edu.vn                                        : 200.000 đ

+ têncôngty.net.vn                                         : 350.000 đ

+ têncôngty.com, têncôngty.net                      : 300.000 đ

+ têncôngty.org                                             : 300.000 đ

+ têncôngty.ptc.com.vn                                  : 150.000 đ

 

   Số ĐT hỗ trợ tư vấn & CSKH: 0511.3833095 - 0914.154488  gặp Khôi Nguyên