DỊCH VỤ

Giá cước dịch vụ webhosting

I.  Cước khởi tạo:  100,000đ/lần

II. Cước trả hàng năm: 

TT

Tên dịch vụ

Dung lượng

Tài khoản FTP

Mailbox theo tên miền

Tên miền
 con/phụ

Cước thuê/năm
(đ)

 

 

 

 

 

 

 

1

Gói H-Basic

300MB

1

1

1

600,000

2

Gói H-Medium

500MB

1

4

2

1,200,000

3

Gói H-Advanced

1GB

2

6

3

2,000,000

4

Gói H-Pro

3GB

3

6

4

3,000,000

5

Gói H-Super

5GB

4

6

5

5,000,000

 III. Các quy định kèm theo:

-  Các mức cước trên chưa bao gồm VAT

-  Miễn phí sao lưu dữ liệu hàng tháng

-  Ngôn ngữ hỗ trợ: PHP/JSP/ASP

-  Database: MySQL

-  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

-  Hợp đồng cung cấp dịch vụ webhosting ký tròn năm với thời hạn ít nhất là 01 năm

THÔNG TIN LIÊN QUAN DỊCH VỤ