DỊCH VỤ

Giá cước sử dụng gói cước " Gói cước tích hợp “Gia đình Công nghệ”-Người VNPT từ ngày 24/08/2017

I- Gói cước tích hợp “Gia đình Công nghệ”-Người VNPT (Các mức giá chưa bao gồm thuế VAT) (Ban hành theo CV số 1088 /QĐ- TTKD ĐNG-ĐHNV ngày  24/8/2017)

       a-Gói GDCN_SilverHD:

Gói  Tích hợp Silver

Tên gói cước

Giá gói chưa VAT

(VNĐ/tháng)

Tính năng

FiberVNN

12MB

110.000

      IP động.

Không cam kết tốc độ quốc tế.

MyTV

Sliver HD

40.000

Theo quy định áp dụng cho gói.

Di động VNP trả sau

ALO79

(ALO phát tài)

79.000

Gọi 1.000 phút nội mạng VNP, CĐ/GPhone VNPT; 100 SMS nội mạng, 01GB Data không giới hạn.

Tổng giá gói Tích hợp

229.000

 

          b-Gói GDCN_GoldHD:

Gói  Tích hợp Silver

Tên gói cước

Giá gói chưa VAT

(VNĐ/tháng)

Tính năng

FiberVNN

12MB

110.000

IP động

Không cam kết tốc độ quốc tế.

MyTV

Gold HD

67.000

Theo quy định áp dụng cho gói.

Di động VNP trả sau

ALO79

(ALO phát tài)

79.000

Gọi 1.000 phút nội mạng VNP, CĐ/GPhone VNPT; 100 SMS nội mạng, 01GB Data không giới hạn.

Tổng giá gói Tích hợp

256.000