DỊCH VỤ

Gói cước FiberVIP ưu đãi truy nhập quốc tế Dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình

* Nội dung gói cước

- Gói FiberVIP dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình:

Stt

Tên gói cước

Tốc độ trong nước 

Tốc độ quốc tế cam kết tối thiểu 

Mức cước hàng tháng (chưa có VAT)

Gói 06 tháng

Gói 09 tháng

Gói 12 tháng

Gói 18 tháng

Gói 24tháng

1

FiberVIP 30

30 Mbps/30 Mbps

768 Kpbs/768 Kpbs

349,000

1,884,000

2,669,000

3,350,000

4,711,000

5,863,000

2

FiberVIP 50

 50 Mbps/50 Mbps

1.280 Kbps/1.280 Kbps

789,000

4,260,000

6,035,.000

7,574,000

10,651,000

13,255,000

Ban hành theo CV số: 881 /QĐ- TTKD ĐNG-ĐHNV ngày  06/7/2017